Розвиток комунікативної культури особистості як важливий чинник освітнього процесу - Статья

бесплатно 0
4.5 156
Проблема комунікативної культури особистості в освітньому процесі. Роль вчителя в подоланні комунікативних бар’єрів під час роботи зі студентами. Підвищення комунікативної культури студентів і викладачів, ефективності навчального процесу в цілому.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток комунікативної культури особистості як важливий чинник освітнього процесуАвторы сделали акцент на том, что повышение коммуникативной культуры студентов и преподавателей в рамках образовательного процесса значительно повышает эффективность учебного процесса в целом. The authors have also noticed that the increasing of the communicational culture of students and teachers in the educational process makes the educational process more effective. Проблема зміни самої людини, її становлення як творчої особистості відкриває широкі можливості в плані дослідження проблеми розвитку комунікативної культури особистості в освітньому процесі. Особливості педагогічної комунікації порушені і в навчальному виданні “Педагогіка" [4], де під комунікацією розуміють зв"язок, під час якого відбувається обмін інформацією між людьми, а в більш широкому значенні - в природі й суспільстві. “Комунікація” (лат.communicare - радитися з ким-небудь) - це категорія філософії, що позначає спілкування, за допомогою якого “Я” виявляє себе в іншому [3, с.183].Ліквідація барєрів непорозуміння, таких, як фонетичний, стилістичний і логічний, які виникають між викладачем і студентом, сприятимуть розвитку комунікативної культури особистості в освітньому процесі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?