Розвиток комунікативної компетентності майбутніх адвокатів - Статья

бесплатно 0
4.5 112
Проблеми розвитку комунікативної компетентності майбутніх адвокатів. Характеристика професійних якостей адвокатів, що допомагають їм досягати успіху у своїй роботі. Комунікативна компетентність як найважливіший чинник регуляції пізнавальної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток комунікативної компетентності майбутніх адвокатівПоказано, що у професійній діяльності адвоката комунікативна компетентність є найважливішим чинником регуляції пізнавальної діяльності, обміну інформацією, встановлення комунікації. «Техніка спілкування - це засоби перенастроювання людини на спілкування з людьми, її поведінка в процесі спілкування, а прийоми - засоби спілкування, що вона обирає, включаючи вербальне та невербальне», - зазначає О.Г. Навчити студентів психологічно правильно та ситуативно обумовлено вступати в спілкування, підтримувати розмову, прогнозувати реакції партнерів на власні дії, психологічно настроюватися на емоційний тон співрозмовників, оволодівати та утримувати ініціативу в спілкуванні, долати психологічні барєри, знімати зайву напругу, емоційно настроюватися на ситуацію спілкування, психологічно «пристосовуватися» до співрозмовника, адекватно ситуації вибирати жести, пози, ритм своєї поведінки, мобілізуватися на досягнення поставленого комунікативного завдання - це лише деякі проблеми, рішення яких дозволить майбутньому адвокату ефективно працювати [5]. Як ми вже зазначали вище, спілкування - це специфічна форма взаємодії людини з іншими людьми як членами суспільства, у спілкуванні реалізуються соціальні відносини людей. Навчити студентів - майбутніх адвокатів, психологічно правильно та ситуативно обумовлено вступати в спілкування, підтримувати розмову, прогнозувати реакції партнерів зі спілкування на власні дії, психологічно налаштовуватися на емоційний тон співрозмовників, оволодівати та утримувати ініціативу в спілкуванні, долати психологічні барєри, знімати зайву напругу, емоційно налаштовуватися на ситуацію спілкування, психологічно «прилаштовуватися» до співрозмовника, адекватно ситуації вибирати жести, пози, ритм своєї поведінки, мобілізуватися на досягнення поставленого комунікативного завдання - це лише деякі проблеми, рішення яких дозволить адвокату ефективно працювати.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?