Розвиток книговидавничої справи в незалежній Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 99
Особливості законодавчого забезпечення книговидання в Україні. Характеристика інформаційних технологій у поліграфічній сфері. Відсутність налагодженості конструктивних відносин видавців з авторами. Поліфункціональна роль книги в культурі суспільства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УДК 655.59 (477) дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наукРобота виконана у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України. Захист відбудеться „07” червня 2006 року о 1400 на засіданні спеціалізованої вченої ради № Д 26.807.02 у Київському національному університеті культури і мистецтв (м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв (м.В умовах подальшого зміцнення української незалежності особливої ваги набуває дослідження процесів, що відбуваються у сфері вітчизняної культури, зокрема у такій її галузі, як книговидання. Залишаючись однією з найважливіших складових духовної культури, відіграючи значну роль у галузі освіти, виховання, збереження й примноження багатих культурних традицій, книговидавнича справа у той же час потребує зацікавленого й відповідального ставлення до неї з боку як суспільства загалом, так і органів державного управління зокрема. Окремі аспекти розвитку книговидавничої справи в Україні становлять предмет соціально-філософського (О. Разом із тим доводиться констатувати, що у вітчизняній культурології все ще бракує ґрунтовних досліджень, які містили б цілісну картину стану та перспектив подальшого розвитку книговидавничої справи в умовах державної незалежності України. Дисертаційне дослідження відповідає напрямам розвитку наукових досліджень, визначених у законодавчих актах України, в яких акцентується особлива увага на необхідності вжиття термінових заходів щодо підтримки вітчизняного книговидання; державній програмі Міністерства культури і туризму України “Розвиток української культури на 1999-2007 роки”, а також планам наукових досліджень кафедри теорії та історії культури КНУКІМ.Згідно такої системи, видавництво виступає виробничою ланкою видавничої справи та системи книжкової справи. З метою організації та впорядкування друкарської діяльності у Радянському Союзі неодноразово ухвалювалися законодавчі акти (Декрети „Про друк”, „Про державне видавництво”, Постанова Верховної Ради УРСР „Про видавничу роботу”, „Про подальше удосконалювання організації управління промисловістю і будівництвом”, Постанова Ради Міністрів УРСР „Про схему управління державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі” тощо). Керівництво видавничою справою, поліграфією і книжковою торгівлею в радянський період здійснював Державний Комітет Ради Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі (Держкомвидав СРСР). ЦБНТІ з друку через видавництво „Книга” публікувало техніко-економічні й аналітичні огляди, щомісячні реферативні збірники. У третьому розділі „Тенденції розвитку книжкового ринку в Україні” розглядається динаміка формування книжкового ринку України, характеризується розвиток правових засад книговидання в Україні, зясовуються інформаційні технології у вітчизняній книговидавничій сфері.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?