Розвиток глобальної соціології - Реферат

бесплатно 0
4.5 58
Суть глобалізації та її значення у праці Нейлом Смелзера "Проблеми соціології". Інтернаціоналізація, природа сучасної інтернаціоналізації. Революція у сфері солідарності та ідентичності. Механізми та процеси, задіяні в процесі інтернаціоналізації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Від нього було утворено прикметник «глобальний» від англ. global - той, який має відношення до земної кулі; світовий; планетарний. Саме звязок глобалізації з інтернаціоналізацією, а точніше кажучи глобалізацію, як найвищу фазу розвитку інтернаціоналізації дослідив та обґрунтував американський соціолог Нейл Смелзер у своїй праці «Проблеми соціології». Без урахування процесу глобалізації неможливо прогнозувати, визначати, чи взагалі, здійснювати зовнішню політику будь - якої держави. Тому що, як і будь - який процес глобалізація має переваги та недоліки. Бек поділив історію існування соціології на два періоди: період «контейнерної» соціології Першого модерну і період формування соціології нового ґатунку - соціології Другого модерну, або соціології доби глобалізації.Глобалізація - складне і багатофакторне явище, яке має відмінні риси з погляду впливу на механізми самоорганізації сучасного суспільства. Глобалізація як категорія відображає процес обміну товарами, послугами, капіталом та робочою силою, що виходить за межі державних кордонів і з 60х років ХХ століття набуває форм постійного та неухильного зростаючого переплетення національних економік. Смелзера, можна зрозуміти, що глобалізація - це не лише економічний процес, який відбувається на міжнародному рівні, але й політичний, культурний.

Вывод
Глобалізація - складне і багатофакторне явище, яке має відмінні риси з погляду впливу на механізми самоорганізації сучасного суспільства. Глобалізація як категорія відображає процес обміну товарами, послугами, капіталом та робочою силою, що виходить за межі державних кордонів і з 60х років ХХ століття набуває форм постійного та неухильного зростаючого переплетення національних економік. Але прочитавши працю американського соціолога Н. Смелзера, можна зрозуміти, що глобалізація - це не лише економічний процес, який відбувається на міжнародному рівні, але й політичний, культурний.

Від глобалізаційних процесів ізолюватись неможливо, адже сучасний світ потребує колективного врегулювання дуже багатьох проблем.

Можна зробити висновок, що введення Н. Смелзером глобальної (міжнародної) соціології зробило поштовх до вивчення глобальних проблем людстві, інтернаціоналізації та відносин між країнами світу загалом.

За історично складеними подіями світ глобалізується та інтегрується в процесі всього періоду свого розвитку. Тому глобалізація має стати основним принципом розбудови майбутнього світу, де значення людини набуде реального змісту й ваги.

Список литературы
1. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на глобализацию. М.: Прогресс - Традиция, 2001 - 304 с.

2. Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии // THESIS (Теория и история экономических и социальных институтов) Т. 1. Вып. 1 - 1993 - С. 57-82.

3. Кальварія, 2003.

4. Смелзер Н. Проблеми соціології. Георг - Зіммелівські лекції. - Львів: Кальварія, 2003. - 128 с.

5. Смелзер Н. Социология «Феникс», Москва, 1994

6. Уткін А.І. Глобалізація: процес та осмислення. - М.: Логос 2001

7. Черниш Н. Методологія, теорія та практика аналізу сучасного суспільства. Випуск 15. Ускладнення невизначеності соціології в добу глобалізації, 2009

8. Черниш Н. Чи можлива сучасна соціологія без Нейла Смелзера?

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?