Розвиток фінансового інжинірингу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 62
Теоретичні основи, передумови для виникнення, проблеми, перспективи та розвиток фінансового інжинірингу з використанням цінних паперів на ринках зарубіжних країн. Аналіз практики та розвитку фінансового інжинірингу в українських комерційних банках.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність теми дослідження повязана з нестабільним станом міжнародних фінансових ринків, неповнотою досліджень в цій області, можливостями, що відкриваються, для використання методів фінансового інжинірингу в українській економіці. Зокрема, актуальність фінансового інжинірингу на міжнародних ринках повязана з тим, що ризики збільшуються, сталася їх глобалізація, скоротилися цінові спреди при тому, що збільшилася волативність валют, процентних ставок, курсів цінних паперів і цін на сировинні товари. В звязку з цим найважливішого значення набувають теоретичний аналіз і розробка практичних методів діяльності по створенню нових фінансових продуктів, здатних зробити ринки стабільнішими і прогнозованими хоч би в короткостроковому періоді часу. Зарубіжні дослідження в цій області мають або прикладний зміст, або зводять теоретичний зміст фінансового інжинірингу до окремих економічних, організаційних або правових аспектах цієї діяльності. Ситуація, коли фінансовий інжиніринг як явище економічного життя існує, але при цьому відсутня єдина система наукових поглядів на фінансовий інжиніринг, зумовлює значний теоретичний і практичний інтерес до теми дослідження.Тому тільки поява нових фінансових продуктів і послуг допомогла ринкам зберегти стабільність і керованість, незважаючи на усі зміни. Відповідно, потреба у фінансовому інжинірингу викликалася також періодичними фінансовими кризами в різних країнах, концентрацією ризиків у банківських позичальників і глобалізацією ризиків господарської діяльності на ринках, що формуються, розвитком позабалансових операцій у банків, ускладненням фінансових потреб їх клієнтів. Так, подальшому розвитку фінансового інжинірингу також сприяв процес швидкого розвитку компютерних технологій, інформатизація, інтенсивне розширення можливостей математичного моделювання (що не є метою розгляду в цій роботі). Відповідно, і економічна наука не стояла на місці, і услід за інноваційними змінами на ринках, услід за появою нових "продуктів", які були наслідком фінансового інжинірингу, стали публікуватися перші теоретичні дослідження, що стосуються в основному окремих аспектів фінансового інжинірингу і їх практичного застосування. Процес змін, що відбуваються в цілому на ринку (інновації) і в його мікроструктурі (фінансовий інжиніринг) розмежовувати дуже складно, оскільки поява окремих фінансових інструментів (наприклад, похідних цінних паперів) або "фінансових технологій" (секюритизація) здатна "революціонізувати" усі ринки.У цій роботі я розглянув дві хронологічно не повязані групи інструментів фінансового інжинірингу: група 1 - фючерси, опціони і свопи, а також продукти, в основі яких лежать похідні цінні папери; Фючерсні контракти Фючерсні контракти зявилися як позитивна реакція фінансового ринку на недоліки форвардних контрактів: не стандартизованість форвардних контрактів і, як наслідок, відсутність ліквідності і організованого ринку таких контрактів, а також високі ризики невиконання зобовязань контрагентами за контрактом. Потреба зробити ринок передбачуваним, хоч би в короткостроковому плані, привела до того, що в 1972 році, знову в Чикаго на біржі Chicago Mercantile зявилися перші контракти на валюту. Опціони У звязку з тим, що найважливішим стимулом ринкової економіки є прагнення заробляти прибуток (додатковий продукт), а не тільки бажання уникнути витрат, неминучою стала поява в результаті фінансового інжинірингу, в умовах украй нестабільних ринків, спекулятивних фінансових інструментів. Як результат, в 70-х роках зявилися перші опціоні контракти.Фінансовий інжиніринг в українських банках, пригальмувася через глобальну фінансову нестабільність, що проявилася в Україні у кінці 4-го кварталу 2008 року. У банку рекомендується регулярно проводити маркетингові дослідження по різних напрямах: - дослідження і аналіз діяльності і продуктів / послуг банків-конкурентів Приступимо до розгляду завдань розробки нових продуктів / послуг в 2-х банках (невеликий багатопрофільний банк - далі банк А, великий роздрібний банк - далі банк Б). Суть продукту полягає в тому, що співробітники клієнта (юридичної особи) банку отримуватимуть зарплату на банківські карти (і відповідні рахунки, відкриті в банку). Банк Б вирішив розробити і впровадити продукт "Кредит готівкою для спроможних клієнтів".Як уже зазначалось фінансовий інжиніринг як процес створення нових фінансових інструментів можна умовно розбити на 2 групи: група 1 - фючерси, опціони і свопи, а також продукти, в основі яких лежать похідні цінні папери; Розвиток цих груп був призупинений світовою фінансовою нестабільністю, а на інструменти 1 групи наклались також низка факторів, що гальмують їх розвиток в Україні та імплементацію у діяльність українських банків, а саме: O Відсутність поглибленого комплексного вивчення сучасних теорій і практики їх функціонування ринку деривативів за кордоном O Активній роботі на ринку термінових контрактів перешкоджає відсутність обґрунтованої законодавчої бази, яка відповідала б

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи фінансового інжинірингу

1.1 Передумови виникнення фінансового інжинірингу

1.2 Розвиток фінансового інжинірингу з використанням цінних паперів на ринках зарубіжних країн

2. Аналіз практики та розвитку фінансового інжинірингу в українських комерційних банках

3. Проблеми та перспективи розвитку фінансового інжинірингу у банківський системі України

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?