Розвиток фінансового механізму газового комплексу України - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 109
Склад і нормативно-правова база газового ринку України. Структура фінансових розрахунків за імпортований, транзитний та природний газ власного газодобування. Утворення НАК "Нафтогаз України", регулювання бюджетних відносин та питань рентної плати.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансовий механізм-це складова господарського механізму, являє собою сукупність форм і методів створення та використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення потреб державних структур, господарських субєктів і населення. За допомогою фінансового механізму здійснюють розподіл і перерозподіл створюваного в державі валового внутрішнього продукту. Енергетичний баланс України за останні роки характеризується такими цифрами: частка природного газу серед енергоносіїв становить 45%, вугілля - 25%, нафта - 13%, атомна енергетика та інші джерела - 14%. Актуальність теми дипломного дослідження полягає в стратегічній важливості питання для української економіки на макрорівні, оскільки Україна належить до енергодефіцитних країн, бо за рахунок власного видобутку забезпечує себе лише на 24-25% газом та на 12% нафтою. забезпечення виконання статей державного бюджету в частині зборів з добичі, транспортування та реалізації природного газу споживачам України (рентна плата, рентна плата за транзитне транспортування природного газу, цільова надбавка до тарифу на природний газ, плата за користування надрами, ПДВ 2002-2007 рр.);25.10.1992р. постановою ВР АР Крим у звязку з розпадом СРСР i відповідно союзних міністерств, виробниче підприємство було перейменовано у Державне виробниче підприємство з видобутку та транспортуванню нафти й газу "Чорноморнафтогаз". На сьогодняшній день ДАТ "Чорноморнафтогаз" функціонує, як єдиний виробничо-господарський комплекс, виконує пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння в межах шельфу Чорного й Азовського морів, здійснює будівництво морських стаціонарних платформ, підводних трубопроводів, облаштування й розробку нафтових i газових родовищ, видобування та транспортування продукції споживачам, підземне зберігання газу. Займається експлуатацією внутрішньопромислових газопроводів, морських стаціонарних платформ, установок попередньої підготовки газу, установок комплексної підготовки газу, ГРС; будівництвом, капітальним ремонтом обєктів Управління. Здійснює розвідку родовищ нафти i газу.Виконує буріння параметричних, пошукових, розвідувальних свердловин на нафту, газ, газовий конденсат. Займається будівництвом обєктів виробничого та невиробничого призначення, будівництвом та капітальним ремонтом гідротехничних споруд.Здійснює облаштування родовищ нафти i газу в акваторії Чорного та Азовського морів i на території Кримського півострову.Майно складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших цінностей, отриманих Компанією як правонаступником ДК "Торговий дім "Газ України" та ДК "Укртрансгаз" в частині майнових прав i обовязків Головного управління "Головпобутгаз". За 2006 рік Компанія здійснила реалізацію 38 631,1 млн.куб.м природного газу на суму 13 409 951,4 тис.грн.; - реалізацію скрапленого газу; - координування діяльності відкритих акціонерних товариств по газозабезпеченню та газифікації. ДК «Газ України» звертало також увагу підприємств з газопостачання та газифікації на недопустимість понадпланового споживання природного газу низкою підприємств ТКЕ, що мають значну заборгованість перед Компанією. ДК «Газ України» повідомив підприємства, що у разі не проведення до 1.06.2008 р. повних розрахунків за газ, спожитий протягом опалювального сезону 2007-2008 рр., Компанія не укладатиме договорів з підприємствами ТКЕ-боржниками на постачання природного газу на наступний період. 5) Звертає на себе увагу зниження обсягів коштів по внутрішнім розрахункам з рівня 12,8 млрд.грн. у 2003 році до рівня 9,256 млрд.грн. у 2006 році, при цьому рівень дебіторської заборгованості з внутрішніх розрахунків знизився з рівня 5.406 млрд.грн. до рівня 0,641 млрд.грн. у 2006 році.Розрахунки за природний газ, спожитий населенням, бюджетними установами та організаціями, проводити за такою схемою надходження та розподілу коштів: - від населення (крім централізованих-розрахунків), бюджетних установ та організацій (крім централізованих розрахунків), кошти надходять на розподільні рахунки ВАТ з газопостачання та газифікації, ДКП "Київгаз" та Чернівецької філії ДК "Газ України" згідно з довідкою про розподіл коштів, затвердженою НАК "Нафтогаз України" відповідно до Алгоритму, затвердженого постановою НКРЕ; Кошти від проведення централізованих розрахунків в частині фінансування пільг та субсидій населенню, а також бюджетних установ і організацій з урахуванням тарифу на транспортування природного газу розподільними та магістральними газопроводами з рахунків ВАТ з газопостачання та газифікації та Чернівецької філії ДК "Газ України" розподіляються на підставі щомісячного розподілу, затвердженого НАК "Нафтогаз України", на три потоки: - ДК "Газ України" на рахунки, відкриті в Державному і казначействі України, в частині вартості газу за договорами купівлі-продажу газу для населення та бюджетних установ і організацій; граничний рівень оптової ціни на природний газ - максимальна ціна приро

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І СУЧАСНИЙ СТАН ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА

ГАЗОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

1.1 Склад і структура газового ринку України. (формування ресурсу, транзит та споживання)

1.2 Аналіз виконання статей державного бюджету в частині реалізації природного газу споживачам України (рентна плата, рентна плата за транзитне транспортування природного газу, цільова надбавка до тарифу на природний газ, ПДВ 2002-2007 рр.)

1.3 Нормативно-правова база в частині встановлення податків та інших платежів (зборів) при транзиті природного газу, видобуванні природного газу, транспортуванні і постачанні природного газу

1.4 Історія розвитку фінансового механізму в газовому комплексі України (система до 1991 року, в 1991 - 2007 рр.)

РОЗДІЛ ІІ. СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОЯВИ ФІНАНСОВОГО

МЕХАНІЗМУ В ГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

2.1 Структура фінансових розрахунків з нерезидентами за імпортований та транзитний природний газ (російський та середньоазійський)

2.1.1 Міжнародний експортер - газотрейдер постачання імпортного газу в Україну у 1996 -2008 роках - компанії “Ітера” (Росія-Кіпр), «Eural TG» (Росія-Кіпр) та “РОСУКРЕНЕРГО” (Росія-Австрія)

2.1.2 Імпортер газу в Україні - Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

2.1.3 Імпортер газу в Україні - спільне ЗАТ «УКРГАЗЕНЕРГО»

(РОСУКРЕНЕРГО НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»)

2.1.4 ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» - національне підприємство транзитних трубопроводів газу високого тиску України

2.2 Структура фінансових розрахунків з компаніями-резидентами власного видобування газу в Україні

2.2.1 ДК «Укргазовидобування» - національне підприємство власного газодобування

2.2.2 ДАТ «Чорноморнафтогаз» -національне підприємство власного газодобування

2.2.3 ВАТ «Укрнафта» - національне підприємство власного газодобування

2.2.4 Основні підприємства продажу газу кінцевим споживачам в Україні

2.3 Аналіз моделей розрахунку за використаний природний газ з населенням, бюджетними установами, комунтеплоенерго,промисловістю, хімічною промисловістю

2.3.1 ДК «ГАЗУКРАЇНИ», ДК «Укртрансгаз», регіональні підприємства по газорозподілу та газопостачанню як інфраструктура постачанню газу населенню за регульованим тарифом

2.3.2 ДК «ГАЗУКРАЇНИ», ДК «Укртрансгаз», регіональні підприємства по газорозподілу та газопостачанню як інфраструктура постачанню газу бюджетним установам за регульованим тарифом

2.3.3 ДК «ГАЗУКРАЇНИ», ДК «Укртрансгаз», регіональні підприємства по газорозподілу та газопостачанню як інфраструктура постачанню газу підприємствам комунальних ТЕК за регульованим тарифом

2.3.4 ДК «ГАЗУКРАЇНИ», ДК «Укртрансгаз», СП ЗАТ «УКРГАЗЕНЕРГО», комерційні газотрейдери як інфраструктура постачання газу промисловим підприємствам за нерегульованим тарифом

РОЗДІЛ ІІІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ В ГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

3.1 Розгляд сучасних моделей розвитку ринку природного газу в Україні

3.2 Основні напрямки та заходи удосконалення фінансового механізму

3.3 Удосконалення державного регулювання цін (тарифів) на послуги природних монополій та функціонування комерційних посередників в схемах поставок і фінансових розрахунків на аукціонному принципів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?