Розвиток фінансових ресурсів підприємства - Реферат

бесплатно 0
4.5 79
Фінансові ресурси підприємства. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємства. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. Джерела ресурсного забезпечення підприємства. Регулювання інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності проектів

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Для розвязання проблем формування й використання фінансових ресурсів підприємств потрібна виважена, довгострокова стратегія держави щодо розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні національної економіки, яка б спиралася на інтереси основних субєктів підприємницької діяльності, відповідала потребам основної частини населення і відображала реальний стан у розвязанні основних соціально-економічних проблем у країні. Такий процес на підприємстві одразу кожну залучену копійку перетворює у фінансовий ресурс, а згодом - через купівлю основних і оборотних засобів - у капітал. Отже, під фінансовими ресурсами на сьогодні слід розуміти сукупність усіх грошових ресурсів, які надійшли на підприємство за певний період або на певну дату у процесі реалізації продукції (товарів, робіт, послуг - операційна діяльність), основних і оборотних засобів (інвестиційна діяльність) і видачі зобовязань (майнових і боргових - фінансова діяльність). Коли ми говоримо про фінансові ресурси, то маємо на увазі сукупність грошових ресурсів, які підприємство змогло залучити й утримати ця сукупність набуває форми капіталу. Будь-яке підприємство для фінансування своєї діяльності потребує достатнього обсягу фінансування, яке залежить від періоду обігу активів та відповідних їм пасивів.Для розвязання проблем формування і використання фінансових ресурсів підприємств потрібна виважена , довгострокова політика держави щодо розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні національної економіки, яка б спиралася на інтереси основних субєктів підприємницької діяльності, відповідала потребам основної частини населення і відображала реальний стан у розвязанні соціально-економічних проблем у країні. Економічно обгрунтоване використання податкових, інвестиційних та цінових механізмів сприятиме виходу з фінансової кризи, надходженню коштів до бюджету, збільшення дохідності підприємств. Використовувані ресурси, формуючи ресурсний потенціал окремого підприємства, є часткою ресурсного потенціалународного господарства в цілому чи окремих його галузей. Для ефективного функціонування окремого підприемства й важливо визначити оптимальну потребу в ресурсах, та забезпечити структуру джерел її формування і використання. Оскільки фінанси окремого підприємства й державні фінанси взаємоповязані, у фінансову систему доцільно включати фонди фінансових ресурсів, що перебувають у розпорядженні держави, окремих господарських субєктів, інших фінансових інститутів і використовуються з метою виконання економічних і соціальних функцій.Їхня специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різноманітних видів прибутків і нагромаджень субєктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.

План
ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. Фінансові ресурси підприємства. 4

2. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємства. 8

3. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. 13

3.1. Джерела ресурсного забезпечення підприємства. 13

3.2. Регулювання інвестиційної діяльності. 15

3.3. Оцінка ефективності фінансових проектів. 18

4. Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві…………………………………...……………………21

5. Висновок…………………………………………………………………….....23

6. Список використаної літератури......................................................................24

Вывод
Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різноманітних видів прибутків і нагромаджень субєктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.

Єфективність фінансування підприємства не абияк визначається стратегією формування ресурсів, що залежить від форми власності, виду діяльності територіального розміщення та їнших факторів впливу. Очевидно зростання частки власних фінансових ресурсів що до позичених та залучених ресурсів дає змогу зробити висновок про зростання ефективності фінансування підприємства.

Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання прибутків на підприємствах різноманітних галузей народного господарства і тісно повязані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.

Список литературы
1. Пройда - Носик Н.Н. Фінансові ресурси підприємства / Н.Н. Пройда - Носик, С.С. Грабарчук // Фінанси України - 2003. - №1. - с. 96-103.

2. Петренко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств // Фінанси України - 2000. - №6. - с. 91-95.

3. Качмарик Я.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємств // Фінанси України - 1999. - №10. - с. 138-144.

4. Закон України «Про підприємство» від 25 листопада 1998 року.

5. Колчина Н.В. «Финансы предприятия»// Москва «Финансы» - 1998 г., с.415

6. Коробов В.А. «Финансы предприятия»// Москва «Инфра» - 1997 г., с.321

7. Обухов Н.П. »Кредитный рынок и денежная политика»// Москва »Финансы» - 1999 г., с.21

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?