Розвиток етики бізнесу - Реферат

бесплатно 0
4.5 42
Бізнес-етика: історія її виникнення, поняття, риси, етичні правила та стан на сучасному етапі розвитку суспільства. Основні етичні норми та принципи ведення справи. Корпоративні кодекси ділової поведінки людини. Взаємна довіра як основа етики бізнесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток етики бізнесуЗ етики бізнесу у США читається більше ніж 500 курсів лекцій в університетах, присвячено близько 50 монографій, видається декілька газет ("Газета з етики бізнесу", "Бізнес і професійна етика"). Етика бізнесу - це правила, норми, що регулюють відношення субєктів бізнесу. У зарубіжній науці на сьогодні склалася певна концепція щодо визначення взаємодії бізнесу і етики. У дослідженнях проблеми "бізнес і етика" простежується деяка історична логіка, що поєднала разом усі прикмети сучасного цивілізованого соціуму - бізнес, науку, суспільство - логіка, яка саме і визначила відношення бізнесу зі всіма його складовими до моралі. І далі "Бізнес, подібно державі, родині й історичним здійсненням християнства, надто багатогранний, щоб можливо було судити про нього з простих позицій добра і зла". А.Ф.Найт, ще у 1935 p., говорячи про етику конкуренції, довів, що суспільне життя занадто складне, для того, щоб можна було безапеляційно говорити про абсолютну перевагу одних способів організації суспільства і абсолютну неприпустимість інших.Люди приходять у бізнес, стають підприємцями з різних причин або мотивів. З еволюцією економічних структур суспільства бізнес перетворився на складну діяльність, в яку включилися промислові підприємства, магазини, біржі тощо. Активними субєктами цієї діяльності стали підприємці, менеджери, дилери, брокери тощо. їх почали називати бізнесменами. Сам процес отримання прибутку часто виявляється далеко не етичним, і у людей давно склалося двояке ставлення до бізнесу, бізнесменів. Про те, що світ у цілому рухається, незважаючи на всі конфлікти, до вироблення загальної, глобальної етики, свідчать документи міжнародних форумів, такого, наприклад, як перший Всесвітній конгрес з етики, бізнесу та економіки (Токіо, липень 1996 p.).Однією із форм, що регулює принципи та правила ділової поведінки у фірмі, організації, стали етичні кодекси або кодекси поведінки. Це були стислі формулювання ідей, наприклад: "Компанія дотримується стандартів системи вільного підприємництва". До кодексів включався перелік деяких норм поведінки з клієнтами та конкурентами. Такий документ був прийнятий ще у 1945 р. компанією "Джонсон і Джонсон" і досі не змінювався. Поступово у кодекси почали включати положення про подарунки, хабарі, про здоровя та безпеку, про стосунки з клієнтами, про навколишнє середовище тощо.Та й зараз, незважаючи на розвиненість правових норм, що забезпечують фіксовані стосунки, довіра залишається незмінним компонентом ділових взаємин. Першим поштовхом до вивчення поняття "довіра" стало дослідження у другій половині XX ст. конфліктів та проблем, повязаних із веденням міжнародних переговорів. Із великого кола питань, повязаних із довірою, розглянемо ті, що мають відношення до етики бізнесу: визначення довіри; фактори, які формують та руйнують довіру; етичні принципи ділових стосунків з точки зору зміцнення довіри. Наукові визначення довіри такі: "Довіра є оптимістичне очікування людини або фірми, яке знаходиться в умовах уразливості та залежності від іншої людини, іншої групи або фірми в ситуації спільної діяльності або економічного обміну з метою сприяння взаємовигідному співробітництву сторін". "Довіра є опора людини, групи або фірми на добровільно прийняте іншою людиною, фірмою або групою зобовязання визнавати та захищати права та інтереси всіх сторін, які беруть участь у спільній діяльності" [69, 111-112].

План
Зміст

1. Бізнес-етика: історія та сучасність

2. Етичні норми, принципи ведення справи

3. Корпоративні кодекси ділової поведінки

4. Взаємна довіра - основа етики бізнесу

Список використаної літератури

1. Бізнес-етика: історія та сучасність

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?