Розвиток естетичного смаку молодших школярів у діяльності аматорського дитячого театру ляльок - Автореферат

бесплатно 0
4.5 176
Дослідження сучасного стану і проблеми організації роботи дитячих лялькових колективів. Аналіз та визначення особливостей театрально-сценічної діяльності і педагогічних можливостей театру ляльок у процесі розвитку естетичного смаку молодших школярів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Роботу виконано у Київському національному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і туризму України, м. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Стрельчук Вікторія Олександрівна, Київський національний університет культури і мистецтв, директор інституту кіно і телебачення, завідувач кафедри театрального мистецтва.Існують різні наукові підходи до розвитку і формуванню естетичного та художнього смаку учнівської молоді та інших груп населення: Б.Івасів та Т.Лисінська (розвиток естетичного смаку молодших школярів); С.Барило, В.Баєвський, І.Казимирська, О.Маленицька (розвиток смаків старшокласників); Г.Падалка, О.Коробко (формування естетичних та художніх смаків майбутніх вчителів); Л.Литвиненко (розвиток художніх смаків у процесі знайомства з різними видами мистецтва); А.Ахмедова та Т.Філіпьєва (роль естетичного виховання у формуванні і розвитку естетичного смаку); О.Ігнатович (процес формування художньо - естетичного смаку підлітків у процесі літературно - творчої діяльності); Л.Шульц (відображення дійсності в естетичному смаку); Н.Калашник (історико - педагогічна генеза формування естетичних смаків учнівської молоді у процесі навчально - виховної діяльності). Це викликає суперечність між завданнями в галузі виховання і відсутністю науково обґрунтованих змісту, форм і методів, спрямованих на досягнення розвитку естетичного смаку молодших школярів засобами дитячого аматорського театру ляльок, що і обумовило вибір теми дисертаційної роботи “Розвиток естетичного смаку молодших школярів у діяльності аматорського дитячого театру ляльок”. Мета дослідження зумовила постановку та вирішення таких завдань: - проаналізувати наукові праці з досліджуваної проблеми і узагальнити теоретичні засади розвитку естетичного смаку молодших школярів у процесі театрально - сценічної діяльності в аматорському дитячому театрі ляльок в умовах дозвілля; уточнити категоріальний апарат дослідження („естетичний смак”, “молодші школярі”, „театрально - сценічна діяльність”, „аматорський театр”„мистецтво театру ляльок”, “дозвілля”, „дозвіллєва діяльність”; проаналізувати стан і проблеми організації роботи дитячих лялькових колективів та визначити особливості театрально - сценічної діяльності і педагогічні можливості театру ляльок у процесі розвитку естетичного смаку молодших школярів;У першому розділі - „Розвиток естетичних смаків молодших школярів у театрально - сценічній діяльності аматорських дитячих театрів ляльок” - проаналізовано філософську, мистецтвознавчу, культурологічну, психолого - педагогічну, соціологічну та історичну літературу, узагальнено теоретичні положення як основу для розробки педагогічної методики розвитку естетичного смаку молодших школярів у дозвіллєвій театрально - сценічній діяльності аматорського дитячого театру ляльок. Рівень сформованості естетичних смаків ми розглядали як характеристику емоційної та інтелектуальної культури особистостей молодших школярів, що виявляється у їх власних уподобаннях у галузі мистецтва театру ляльок; через розуміння емоційного змісту переглянутого; вміння оцінити переглянуте; пізнавальні, творчо - виконавські здібності молодших школярів в сфері театру ляльок. Стан сформованих естетичних смаків молодших школярів ми визначили за такими показниками: визначення переваг молодших школярів у сфері театру ляльок; залучення молодших школярів до перегляду лялькових вистав, та участь у тих дозвіллєвих заходах, в яких є елементи театру ляльок; здатність до сприйняття лялькових вистав, лялькових концертних номерів та театралізованих дозвіллєвих заходів, в яких використовуються театральні ляльки; обсяг знань у галузі мистецтва театру ляльок. У другому розділі - „Експериментальне дослідження процесу розвитку естетичного смаку молодших школярів у театрально - сценічній діяльності в аматорському дитячому театрі ляльок” - підкреслюється, що ефективний розвиток естетичного смаку молодших школярів в аматорському дитячому театрі ляльок відбувається за певних педагогічних умов, визначених у дослідженні. Педагогічні умови процесу розвитку естетичних смаків молодших школярів включали розгляд наступних компонентів: цільових настанов та завдань з розвитку естетичного смаку молодших школярів; принципів виховної роботи, спрямованої на формування у молодших школярів естетичного смаку; змістовність драматургічного матеріалу і вимог до нього; структуру і специфіку педагогічного процесу; його основні етапи і методи розвитку естетичного смаку молодших школярів; форми організації і оптимальні умови; основні шляхи та засоби та методичні аспекти; особистість керівника лялькового колективу; управлінська діяльність; організація роботи з учнями; педагогічний експеримент у колективі та його роль в успішному рішенні проблеми.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?