Розвиток емерджентних (новітніх) технологій та регулювання у цій сфері як реалізація функцій держави - Статья

бесплатно 0
4.5 186
Визначення поняття "емерджентної технології" в контексті правового регулювання, управління ними. Проблеми, що виникають в даній сфері. Аналіз стану реалізації функції держави за допомогою права стосовно відносин використання емерджентних технологій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток емерджентних (новітніх) технологій та регулювання у цій сфері як реалізація функцій державиПитання правової регламентації окремих аспектів нових (на той час) технологій у вітчизняній правовій науці досліджувались, починаючи з 1960-х років, як правило у звязку з правовими проблемами народного господарства та у контексті відповідних положень договірного права. Але слід зазначити, що питання розвитку технологій та їх співвідношення з правом у контексті реалізації функцій держави вітчизняними іноземними науковцями практично не розглядались. На стратегічному рівні адміністративно-командні методи управління під партійним керівництвом зумовлювали відставання СРСР саме у розвитку новітніх технологій, тобто таких технологій, які виникали у нових сферах і ґрунтувались на наукових відкриттях. У подальшому після розпаду СРСР питання правового забезпечення розвитку новітніх технологій відчували з одного боку вплив притаманних соціалізму підходів у державному регулюванні цієї сфери, які залишались в управлінській культурі незалежної України, а з іншого - очевидним було відставання права як регулятора відносин у суспільстві від процесу трансформації усього суспільства, що було зумовлено розвитком і впровадженням таких технологій. Зокрема, стаття 1 Закону України «Про інноваційну діяльність» визначає інновації як «новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери», а інноваційну діяльність як «діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг».Розвиток сучасних технологій і характер наукових досліджень чітко визначає певну специфіку в суспільних відносинах, які повязані з використанням таких технологій. Під «емерджентною технологією» у контексті розгляду питань правового регулювання відповідних суспільних відносин пропонується розуміти таку технологію, що є радикально новою, швидкозростаючою, узгодженою з існуючими технологіями, яка при цьому здійснює значний вплив на суспільне життя у різноманітних сферах, які неможливо передбачити наперед. У питанні правового регулювання як реалізації функцій держави слід виходити насамперед з загальної безпеки суспільства, особливо це стосується правових норм, що забороняють певні дії - зокрема, стосовно заздалегідь деструктивних (руйнівних) технологій.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?