Розвиток електронного урядування в Україні як фактор соціокультурної динаміки - Статья

бесплатно 0
4.5 146
Напрями та результати впровадження електронного урядування в Україні у 2014-2017 рр. Реформування електронного урядування як драйверу модернізації України, фактору соціокультурної динаміки, що розширює постмодерністський сегмент української культури.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток електронного урядування в Україні як фактор соціокультурної динамікиЙого розвиток можна розглядати в ширшому контексті - як один із драйверів модернізації України, фактор соціокультурної динаміки, що розширює постмодерністський сегмент української культури. Рассмотрены основные направления и промежуточные результаты внедрения электронного управления в Украине в 2014-2017 гг. Показано, что реформирование электронного управления имеет признаки комплексности, хотя интегрированной системы такого управления не создано. Его развитие можно рассматривать в более широком контексте - как один из драйверов модернизации Украины, фактор социокультурной динамики, расширяющий постмодернистский сегмент украинской культуры. The study investigates this issue by examining various practices of e-governance in Ukraine and its influences on the public sectors. The principal directions and intermediate results of the implementation of e-governance in Ukraine in 2014-2017 are considered."Концепції розвитку електронного урядування в Україні" його суспільні функції розуміються як достатньо обмежені - підвищення ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування. Прикінцевим результатом такого процесу може стати запровадження режиму електронної демократії (e-democracy), головною перевагою якої стане безпосередня участь громадян у керуванні державними та місцевими справами завдяки ІКТ, наприклад, у форматі постійних електронних референдумів. На нашу думку, недостатньо висвітлено культурологічні аспекти розвитку електронного урядування в Україні, зокрема його вплив на процеси соціокультурної трансформації, які помітно прискорилися у 2014-2017 рр. під впливом зовнішніх мілітарних загроз і внутрішньої системної кризи. Згідно з результатами міжнародного оцінювання стану електронного урядування та електронної участі громадян в урядуванні "United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want", Україна посіла 87 та 77 місця серед 193 країн-членів ООН. Утім, створена інфраструктурна основа виявилася достатньою для помітного прискорення розбудови електронного урядування у 2014 - 2017 рр. Цей процес відбувається практично за всіма напрямами, на які поділяють електронне урядування на Заході, але рівень його скоординованості є незадовільним.Отже, можна підсумувати, що реформування електронного урядування має ознаки комплексності, хоча інтегрованої системи такого урядування не створено. Переважають відносини типу G-C (держава для громадян), С-G (громадяни для держави), є спроби двосторонніх інтеракцій типу G-B, B-G (держава для бізнесу, бізнес для держави). Україна продемонструвала швидке зростання (у рейтингу E-Government - до 62 місця зі 193, у рейтингу E-Participation - до 32 місця зі 193), яке набагато перевищило зміцнення її позицій у будь-яких інших світових індексах. Вище місце в рейтингу "електронної участі" громадян у публічних справах, очевидно, свідчить про успіхи демократизації українського суспільства після Революції Гідності.

План
Основний зміст дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?