Розвиток експорту військових технологій як пріоритет міжнародного воєнно-економічного співробітництва України - Статья

бесплатно 0
4.5 208
Розгляд проблемних питань експорту військових технологій. Аналіз світових тенденцій у сфері трансферту військових технологій, висвітлення чинників, які стримують розвиток експорту військових технологій в Україні та причини неефективності спецекспортерів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток експорту військових технологій як пріоритет міжнародного воєнноекономічного співробітництва УкраїниРозглянуто проблемні питання експорту військових технологій як одного з пріоритетів воєнно-економічної політики України, проаналізовано світові тенденції у сфері трансферту військових технологій, висвітлено чинники, які стримують розвиток експорту військових технологій в Україні, а також зазначено ключові причини неефективної діяльності спецекспортерів у цій сфері. Problematic issues of exports of military technology, as one of the priorities of the militaryeconomic policy of Ukraine, are considered, global trends in the field of transfer of military technology are analyzed, the factors that hinder the development of exports of military technology in Ukraine are highlighted, as well as the key reasons for the inefficient activity of arms exporters in this field are specified. Keywords: foreign trade, military and economic cooperation, military technologies, transfer of technologies, defense industry. За цих обставин особливого значення для України набуває загальна проблема підвищення ефективності міжнародного воєнноекономічного співробітництва у сфері експорту військових технологій, передусім з державами членами ЄС і НАТО, задля забезпечення зростання обороноздатності України, отримання сучасного озброєння та військової техніки, сприяння усуненню штучних обмежень у військово-технічній і оборонно-промисловій співпраці та просування нашої держави в ролі експортера або імпортера на світовому ринку озброєнь тощо. Потребують висвітлення питання, що повязані із вдосконаленням механізму експорту військових технологій, у т.ч. принципів державного регулювання експорту військових технологій, забезпеченням захисту інтелектуальної власності в оборонно-промисловому секторі економіки нашої держави, визначенням ринкової вартості військових технологій, розробленням ефективної системи маркетингу військових технологій.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?