Розвиток експортного потенціалу підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 186
Обґрунтування та характеристика основних організаційно-економічних елементів механізму управління розвитком експортного потенціалу підприємства. Ознайомлення з діагностикою рівня розвитку експортного потенціалу молокопереробних підприємств України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”Робота виконана на кафедрі економіки підприємств ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України (м. Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Швиданенко Генефа Олександрівна, ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, завідувач кафедри економіки підприємств. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Яковлєв Анатолій Іванович, Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки та маркетингу; Захист відбудеться „15” листопада 2007 р. о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м.Науковий інтерес до проблемних питань управління розвитком експортного потенціалу промислових підприємств визначає необхідність дослідження накопиченого теоретичного досвіду. Традиційно в полі зору наукових досліджень знаходяться проблемні аспекти експортної політики на рівні національної економіки, регіонів та галузей, тоді як теоретичним, методологічним і прикладним питанням розвитку експортного потенціалу промислових підприємств не приділяється достатньої уваги. Зокрема відсутній системний підхід до діагностування експортного потенціалу підприємства, недостатня увага приділяється стратегічним аспектам його розвитку та вдосконаленню моделей управління ним. Автором самостійно розроблено підрозділ "Управління розвитком експортного потенціалу підприємства" розділу "Аналіз потенціалу промислових підприємств України”. У відповідності з метою, в роботі поставлено і вирішено наступні завдання: · визначено передумови та фактори, що впливають на розвиток експортного потенціалу підприємства та удосконалено класифікацію проявів експортного потенціалу підприємства;У розділі 1 „Теоретико-методичні основи оцінки, формування та розвитку експортного потенціалу підприємства” досліджено сутність експортного потенціалу підприємства, визначено фактори його розвитку та форми прояву, поглиблено теоретичні і методичні засади формування системи управління розвитком експортного потенціалу. Досліджено генезис наукових підходів до вивчення експортного потенціалу підприємства (ЕПП), автором запропоновано розрізняти чотири підходи в розвитку теорії експортного потенціалу: масштабно - орієнтований (експортний потенціал розуміється як здатність зберігати або збільшувати обсяг експорту), просторово - орієнтований (експортний потенціал - це здатність до контролю максимально можливої частки світового ринку), конкурентно - орієнтований (експортний потенціал як здатність виявляти та відтворювати конкурентні переваги на світовому ринку) та підхід, орієнтований на розвиток (під експортним потенціалом розуміється здатність розвиватись на світовому ринку). Доповнюючи і уточнюючи зміст категорії „експортний потенціал” в руслі даного наукового підходу зазначимо, що надалі будемо розуміти під експортним потенціалом підприємства його здатність до розвитку на світовому ринку через зміну форми, місця, обсягів експортної діяльності при оптимальному використанні внутрішнього і зовнішнього економічного потенціалу підприємства. З посиленням глобалізації можна прогнозувати поступове „старіння” змісту категорії експортний потенціал як наслідок заміни власне експорту іншими формами розвитку підприємства на світовому ринку (переміщення товарів уступає місце переливу капіталів). З врахуванням обовязкової ознаки еспортоорієнтованості, для поглибленого аналізу розвитку експортного потенціалу автором було обрано наступні підприємства: ВАТ „Шосткинський міськмолкомбінат”, ВАТ„Звенигородський сироробний завод”, ВАТ „Молочник”, ВАТ„Світловодський маслоробний комбінат”, ВАТ „Красноградський маслосирзавод”, ТОВ „Виробниче обєднання „Моліс”, ВАТ „Рожищенський сирзавод”, ВАТ „Вапнярський молокозавод”.У дисертаційній роботі проведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання обґрунтування методичних і прикладних аспектів розвитку експортного потенціалу підприємств. Основні науково-практичні результати дослідження дозволили зробити наступні висновки: Питання теоретичного, методологічного і прикладного характеру, які стосуються процесів розвитку експортного потенціалу промислових підприємств, в недостатній мірі опрацьовані та висвітлені в економічній літературі, зокрема відсутня структуризація і системний підхід до діагностування рівня розвитку експортного потенціалу підприємства, недостатня увага приділяється удосконаленню моделей управління та розвитку.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?