Розвиток експортної діяльності високотехнологічних підприємств в умовах загострення конкуренції - Автореферат

бесплатно 0
4.5 182
Вивчення впливу екзогенних і ендогенних факторів на експортну активність високотехнологічних підприємств. Розробка концепції протидії новим методам конкурентної боротьби щодо вітчизняних підприємств, орієнтованих на експорт високотехнологічної продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇЕкспорт високотехнологічної продукції - необхідна умова розвитку економіки країни та інструмент формування її позитивного іміджу, тому Україна має вийти на траєкторію своєї унікальної економічної моделі випереджального розвитку за допомогою виробництва та експорту сучасної високотехнологічної продукції на світові галузеві ринки. Жорстка конкурентна боротьба із застосуванням недобросовісних методів у галузі поставок високотехнологічної продукції на зовнішні ринки вимагає від українських підприємств формування стратегії протидії агресивній конкуренції, ефективних механізмів підвищення їх конкурентоспроможності, утримання та закріплення конкурентних позицій. Дослідження розвитку концепції експорту високотехнологічної продукції, її ефективного просування на зовнішні ринки як в умовах розвинутих ринкових систем, так і транзитивних економік, проводили зарубіжні вчені: В.Н. Терещенко, які приділяли увагу маркетинговим стратегіям просування високотехнологічної продукції та трансферу технологій, експортному потенціалу високотехнологічних підприємств, функціям держави щодо стимулювання та підтримки діяльності експортерів тощо. Дисертація виконувалась відповідно до плану науково-дослідної теми Класичного приватного університету “Механізми управління обєктами і процесами ринкової економіки” (0105U002566), де автору належить методика оцінки експортної активності підприємств-експортерів високотехнологічної продукції, а також “Формування ефективних механізмів господарювання в умовах інформаційної економіки” (0108U000415), в якій автору належить удосконалення технології участі українських підприємств у зарубіжних тендерах на постачання високотехнологічної продукції.У першому розділі - “Теоретико-методичні основи експортної діяльності високотехнологічних підприємств в умовах конкуренції” - сформовано понятійний апарат роботи, висвітлено теоретичні засади експортної діяльності високотехнологічних підприємств в умовах конкурентного навантаження; запропоновано синергетичне поєднання спеціальних наукових методів, що дають змогу здійснити економічну оцінку експортної діяльності високотехнологічних підприємств. У контексті експорту хай-теківської продукції до високотехнологічних належать підприємства, що виробляють високотехнологічні товари; використовують високотехнологічне устаткування, а також експортери-посередники, які постачають високотехнологічну продукцію іноземним споживачам. Під експортною активністю ми розуміємо такий прояв експортної діяльності, у процесі якого підприємство виявляє та застосовує всі наявні та латентні механізми просування власної продукції на зовнішні ринки і сприяє перетворенню вже розподілених ринків високотехнологічної продукції на власну користь. Найбільш поширеними є методи оцінки ефективності експортної діяльності підприємств за допомогою показників економічного ефекту від експорту та економічної ефективності експорту, а також методи оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства за ринковою часткою, яка порівнює позиції компаній за темпами зростання галузі та відносною часткою ринку. Одним із показників вдалої експортної політики є коефіцієнт конкурентного навантаження на підприємство, який відображає, наскільки активними та руйнівними є дії конкурентів щодо вітчизняного підприємства на певному ринку, та показує, яку частку експортних контрактів підприємство втратило через конкурентів: КН = Кк / ЗКК, (1) де КН - коефіцієнт конкурентного навантаження на підприємство;Експортна активність підприємства - це такий прояв експортної діяльності, у процесі якого підприємство виявляє й застосовує всі наявні та латентні механізми просування власної продукції на зовнішні ринки і сприяє перетворенню вже розподілених ринків високотехнологічної продукції на власну користь. Експортна активність виявляється в результатах якісного ситуативно-позитивного перерозподілу конкурентних відносин на конкретному ринку, а саме в протидії агресивній політиці домінуючих конкурентів на прибуткових ринках збуту високотехнологічної продукції. Експортоорієнтованість українських високотехнологічних підприємств пояснюється їх вузькою спеціалізацією та обмеженим колом споживачів на внутрішньому ринку, що змушує підприємства шукати замовників на світових галузевих ринках.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?