Розвиток економіки праці в Україні - Реферат

бесплатно 0
4.5 64
Кодування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів охорони праці. Проблема створення безпечних умов праці в Україні. Спрямування пріоритетів в роботі з охорони праці на надання компенсацій та пільг. Закон України "Про охорону праці".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді і спортуНа початку минулого століття техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки можна було досягти завдяки порівняно простим технічним заходам і засобам. Раніше в процесі виробництва використовувалася сировина з відомими токсичними й пожежонебезпечними властивостями; технологічне обладнання, машини та інструменти були нескладними, а виробничі будівлі за площею та об"ємом були невеликими. У сучасному техногенному середовищі широко використовуються нафта й газ як первинні енергоджерела, технологічні процеси з підвищеними параметрами тиску, високих і низьких температур, що не могло не призвести до появи критичних рівнів впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників, загострюючи проблему захисту від них.Тому керівник мусить не лише мати міцні знання в галузі охорони праці, але й уміти прищепити інтерес до виконання норм і правил, до творчого розвязання проблем поліпшення умов праці на виробництві своїм підлеглим. Для кращого розуміння суті охорони праці як навчальної дисципліни розглянемо її три складові частини: охорона праці як соціальне-політична дисципліна; Розглядаючи третій вимір і виходячи із загальних вимог про охорону праці як нормативної науки, міністерства й відомства розробляють конкретні заходи для оздоровчих і безпечних умов праці, для профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань. Залежно від масштабу застосування ці правила й норми поділяють на міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБП), міжгалузеві (ДНАОП - Державні нормативні акти охорони праці), галузеві (НАОП - Нормативні акти охорони праці), Державні стандарти України з питань безпеки праці (ДСТУ), нормативні документи з охорони праці в галузі будівництва. У міждержавному стандарті системи стандартів безпеки праці (ССБП), якому в міжнародній класифікації стандартів присвоєно 12-й клас, встановлено таку структуру позначення стандартів ССБП: перші дві цифри - клас стандарту, третя цифра - код групи, четверта, пята й шоста цифри - порядковий номер у групі, останні дві цифри - рік реєстрації.Проблема створення безпечних і нешкідливих умов праці в Україні існувала завжди, про що свідчить статистика нещасних випадків: ще 10 років тому на виробництві щорічно травмувалося 125 000 працівників, з них гинуло майже 3 000. Проте, справжній стан охорони праці та рівень виробничого травматизму на той час замовчувались. Наслідками такого становища стали: Відставання від світових досягнень на 15-20 років вітчизняної науки з питань охорони праці. Цей закон визначив пріоритетні напрямки реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоровя в процесі трудової діяльності, проголосив основні принципи державної політики в галузі охорони праці (см. ст. створено Державний комітет по нагляду за охороною праці, якому передано від профспілок державний нагляд за дотриманням законодавства про охорону життя і здоровя працівників в усьому народному господарстві, доручено комплексне управління охороною праці на державному рівні.Внаслідок зазначених причин заходи з охорони праці необхідно планувати одночасно з розробкою нових технологічних процесів, нових машин та проектуванням нових будівель і споруд. На початковому етапі розвитку охорони праці захист організму працюючої людини вирішувався на стадії виробництва. Із цією метою здійснювався аналіз шкідливих і небезпечних чинників виробництва, які загрожували життю й здоров"ю людей і могли спричинити до нещасного випадку.

План
Зміст

Вступ

1. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

2. Особливості охорони праці в Україні

Висновки

Використана література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?