Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 125
Особливості економіки Греції на сучасному етапі, специфіка її становлення в 90-х роках ХХ ст. Характеристика інтеграційних процесів Греції в Західній Європі, особливості участі і оцінка подальших перспектив держави у складі ЄС, проблеми та їх вирішення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Греція - це країна з великим історичним минулим, з багатовіковими традиціями боротьби за волю, проти іноземних завойовників і складним, багатим подіями сучасним політичним життям. Ця середземноморська країна розташована на стику Європи й Азії, поблизу Африки, і саме своїм ключовим географічним положенням, що має важливе значення у військовому і торгово-транспортному відношеннях, вона часто залучала до себе увагу великих держав. Греція лежить на перехресті важливих морських і повітряних шляхів, що звязують розвиті в економічних відносинах держави Закордонної Європи з багатими різноманітними ресурсами країнами Близького Сходу. До складу Греції входять також понад 1000 островів, на які приходиться близько 20% усієї території країни, у тому числі такі великі, як Крит, Евбея, Родос, Лесбос, Хіос, а також архіпелаги Іонічний, Кіклади, Північні і Південні Споради. Берега Греції і її островів, що омиваються Егейським, Критським, Іонічним і Середземним морями.З одного боку, Греція в економічних відносинах менш розвинута, ніж її партнери по «Загальному ринку», але, з іншого боку, її господарство розвивається більш швидкими темпами, чим економіка ЄС у цілому. У порівнянні з іншими країнами ЄС у Греції усе ще дуже велика частка сільського господарства в структурі валового національного продукту, мала частка промисловості. Подібно іншим невеликим європейським капіталістичним країнам, у Греції промисловість розвинута непропорційно по своїй галузевій структурі і дуже нерівномірно розміщається на території країни, деякі найважливіші галузі зовсім відсутні, наприклад авіаційна, верстатобудування. По запасам бокситів Греція займає одне з перших місць у Західній Європі. У таблиці наведено динаміку основних макроекономічних показників Греції протягом другої половини 90-х років (за даними Євростату), за якими визначають рівень економічної конвергенції в ЄС, необхідний для вступу до валютного союзу.Отже, перші десятиліття перебування в ЄС принесли Греції свої позитивні результати, хоча вона і не змогла скористатися повною мірою всіма можливостями, що відкрилися. Наявність чіткої позиції, орієнтованої на повноцінну, комплексну інтеграцію Греції до економічного і валютного союзу ЄС, та її втілення в життя дають свої результати, які дозволили Греції впритул наблизитися до членства в економічному і валютному союзі.

Вывод
Отже, перші десятиліття перебування в ЄС принесли Греції свої позитивні результати, хоча вона і не змогла скористатися повною мірою всіма можливостями, що відкрилися. Майбутній шлях і роль країни в Співтоваристві головним чином залежать від здатності до подальшого розвитку своєї економічної і соціальної системи. Нова архітектура Європи дуже хитка і хитлива, особливо на південно-сході.

Наявність чіткої позиції, орієнтованої на повноцінну, комплексну інтеграцію Греції до економічного і валютного союзу ЄС, та її втілення в життя дають свої результати, які дозволили Греції впритул наблизитися до членства в економічному і валютному союзі. Приклад Греції міг би спонукати керівництво України замислитися над питанням про ефективність власної позиції зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної «різновектороності». Згадаємо, що Греція є єдиною православною країною серед членів ЄС. Успіхи її у сфері євроінтеграції є вагомим аргументом щодо включення до євро інтеграційних процесів країн Східної Європи з переважаючими православними традиціями (Україна, Молдова, Румунія, Болгарія).

Неухильне проведення урядом Греції державної економічної політики, спрямованої на зниження дефіциту бюджету, зменшення державного боргу, зниження рівня інфляції та стабілізацію курсу драхми може бути зразком для країн, які визначили або можуть визначити у майбутньому інтеграцію в європейські економічні структури стратегічним напрямом власного розвитку, в тому числі і для України.

Список литературы
Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие. - М., 2001. - 340 с.

Болотин Б. Международные сравнения 1990-1997 // Мировая экономика и международные отношения. - 1998. - №10. - С. 113-138

Дергачев В.А. Геополитика. - К.: ВИРА-Р, 2000. - 448 с.

Зовнішньоекономічна діяльність / За ред. Ю.Г. Козака і В.М. Новацького. - Одеса: Астропринт, 2001. - 198 с.

Карбінський С. Перспективи вступу Греції до валютного союзу ЄС // Економіка України. - 2000. - №4. - С. 80-83

Ломакин В.К. Мировая экономика. - М.: Финансы, 1999. - 727 с.

Міжнародна економіка / За ред. Ю.Г. Козака і В.М. Новенького. - Одеса: Латстар, 2001. - 435 с.

Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В.П. Колесова и М.Н. Осьмовой. - М.: Флинта, 2001. - 480 с.

Мировая экономика / Под ред. И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 575 с.

Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. - С-Пб., 2000. - 492 с.

Ростов Є. Ф. Економіка країн світу. Довідник. - К.: Картографія, 1998. - 382 с.

Світова економіка. / За ред. Філіпенко А.С. та ін. - К.: Либідь, 2000. - 581 с.

Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. - М.: Дрофа, 2001. - 559 с.

Турукис Г. Греция: десять лет в составе ЕС // Мировая экономика и международные отношения. - 1992. - №2. - С. 120-127

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?