Розвиток економічного співробітництва між країнами Арабського Магрибу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 132
Сутність і роль інституціонально-господарських механізмів функціонування регіональної економічної співпраці країн Союзу Арабського Магрибу. Нормативно-правові форми, організаційно-економічні інструменти й фінансові важелі інтеграційного процесу в Союзі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукСпеціальність 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини Дисертаційна робота виконана на кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: Румянцев Анатолій Павлович, доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин. Захист відбудеться "02" липня 2008 р. о 14-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02 Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м.Створення економічного та валютного союзів європейською спільнотою надало додаткових імпульсів економічній інтеграції в Північній Африці, а також зумовило перебудову системи господарського управління в арабських країнах, де розпочалися процеси переходу від постулатів традиційного суспільства до модернізації економічних систем. Особливо змінилося співвідношення між прагненням зберегти культурно-історичну ідентичність арабських країн та необхідністю зміцнення позицій на міжнародних ринках товарів, послуг, капіталу, технологій з метою піднесення соціального, економічного та культурного рівня життя населення. Як наслідок, одним з центрів інтеграційного розвитку арабських країн став північноафриканський субрегіон, де був створений Союз Арабського Магрибу (САМ), до складу якого входять Алжир, Лівія, Марокко, Мавританія й Туніс, що вивело на якісно новий рівень відносини між цими державами. У зарубіжній та вітчизняній літературі проблеми економічного розвитку країн Магрибу в умовах глобалізації висвітлено у працях західних вчених, що зробили значний внесок у розвиток теорії та практики міжнародної економічної інтеграції та її впливу на господарський розвиток країн Арабського Магрибу, таких як Л. У процесі дослідження автором були одержані такі найбільш суттєві наукові результати, які розкривають його особистий внесок у розробці проблеми, що досліджується, та конкретизують новизну роботи: вперше: · розроблено комплексну функціонально-динамічну модель розвитку інтеграційних процесів у країнах Арабського Магрибу; здійснено наукове узагальнення регіональних інтеграційних процесів у Північній Африці у функціональному взаємозвязку елементів та динамічному запровадженні, обґрунтовано механізми підвищення ефективності міжкраїнної взаємодії у рамках Союзу Арабського Магрибу;Причини активізації регіоналізму у світовій економіці значною мірою обумовлені суперечностями процесів глобалізації, а їх вплив вказує на невідповідність сучасних механізмів вільного ринку принципам еквівалентного обміну. Різноспрямованість розвитку національних економік, збільшення розриву у рівнях господарського зростання між індустріально розвинутими державами та країнами, що розвиваються, конфліктність і непередбачуваність міжнародних економічних відносин спричиняють регіоналізацію світового господарства. Детермінанти сучасного міжнародного інтеграційного процесу епохи глобалізації обумовлюють цілі, які переслідують країни, що розвиваються, утворюючи регіональні союзи. Зокрема, важливу роль у ринкових перетвореннях країн Арабського Магрибу відіграє адаптація до західноєвропейських стандартів комерційної діяльності, уніфікація регулятивних та технологічних режимів, що дедалі більшою мірою зумовлює національні пріоритети країн регіону. Відчутний імпульс інтеграційним процесам у регіоні надають нові вектори розвитку середземноморської інтеграції, а саме: а) активізація міжарабської співпраці в рамках Ліги арабських держав; б) розвиток середземноморського партнерства та поглиблення господарської взаємодії з ЄС; в) інтенсифікація торговельних звязків в рамках Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?