Розвиток екологічного права України у світлі євроінтеграційних процесів - Статья

бесплатно 0
4.5 135
Аналіз пріоритетів на шляху до приведення екологічного права України у відповідність з екологічним правом Європейського Союзу. Зобов"язання України у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ У СВІТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВУ статті проаналізовано пріоритети на шляху до приведення екологічного права України у відповідність з екологічним правом Європейського Союзу. Констатується, що подальший розвиток екологічного права України потребує розуміння принципів, на яких основане екологічне право Європейського Союзу. В статье проанализированы приоритеты на пути к приведению экологического права Украины в соответствие с экологическим правом Европейского Союза. Констатируется, что дальнейшее развитие экологического права Украины требует понимания того, на каких принципах основано экологическое право Европейского Союза, каким закономерностям подчиняется его развитие и какой круг источников оно охватывает. Вирішення зазначеного наукового завдання не може бути успішним не тільки без визначення основних зобов’язань, які бере на себе Україна у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в межах євроінтеграційного процесу, а й без розуміння того, на яких принципах базується екологічне право ЄС, яким закономірностям підпорядковується його розвиток і яке коло джерел воно охоплює.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?