Розвиток друкарства в Україні в ХІХ ст. Теорія мистецтва книги - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 114
Визначення ролі приватних і казенних друкарень в книжковій справі України І пол. ХІХ ст. Основні теорії мистецтва книги. Процес оформлення книги, як результат співпраці автора, художника, редакторів (літературного, художнього, технічного) і поліграфістів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На початку XIX в. книги друкувалися переважно в казенних друкарнях - Сенатської, Академії наук, друкарні військового міністерства і морської друкарні - в Петербурзі; Університетської і Синодної - в Москві. Якщо видавці-меценати не прагнули отримувати вигоди з випуску книг, то видавці-комерсанти основною задачею ставили прибуток, відносилися до книги як до товару і будували свою роботу з урахуванням попиту на книжковому ринку в першу чергу. Звичайно, і комерційні видавництва не могли не враховувати потреби суспільного розвитку, розуміли культурне, освітнє значення книги, випустили немало цінних наукових, художніх і інших творів. Видавнича діяльність Києво-Печерської Лаври та друкарні Київської духовної академії Намагання Лаври повністю підпорядкувати собі академічну друкарню Розширення друкарні Києво-Печерської Лаври в першу третину XIX ст. Розуміння мистецтва книги як мистецької галузі, у якій створюються витвори мистецтва, що забезпечують візуальне втілення літературного твору.

Список литературы
1. Баренбаум И.Е. История книги. - М.: Книга, 1984. - 284с.

2. Буров К.М. Записки художественного редактора. - М., 1987. - 269с.

3. Герчук Ю.Л. Художественная структура книги. - М., 1984. - 207с.

4. Єфремов С. Історія українського письменства. - К., 1995. - с. 68-93; 114-125; 13-157; 222-228; 239-249; 385-392; 430-433; 461-463; 500-502.

5. Запаско А.П. Первопечатник Иван Федоров. - Львів: Каменяр, 1964. - с. 9-20.

6. Запаско А.П. Мистецтво книги на Україні в XVI-XVII ст. - Львів, 1971. - 120с.

7. Клименко О. Національний буквар Західної України (перша половина ХІХ ст.); книгознавчий аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Вип. 3. - К.: НБУВ, 2000. - с. 286-292.

8. Книги гражданського друку, видані на Україні XVII - 1 пол. ХІХ ст.: Каталог / Скл. С.О. Петров. - Х., 1971. - с. 3-38.

9. Книгопечатание как искусство: Типографии и издатели XVII-ХХ веков о секретах своего ремесла. - М., 1987. - 383 с.

10. Кузьмин Н. Художник и книга: Заметки об искусстве илюстрирования. - М., 1985. - 191с.

11. Купчинський А.О. Видавничо-археографічна діяльність „Руської трійці” // Бібліотека. Книга. Читач. - К., 1987. - с. 19-34.

12. Лосієвський И.Я. Роль изданий Харьковского университета в развитии социологической мысли в Украине в первой четверти ХІХ в. // Социологическая роль книги: Сб. науч. труд. - К., 1987. - с. 19-34.

13. Малиновська Н. Друкарі Миколаєва (кінець XVIII- початок ХХ ст.) // Вісник книжної палати. - 2000. - №8. - с. 25-27.

14. Маслов С. Друкарство на Україні в XVI-XVIII ст. - К., 1924.

15. Молодчиков А.В. Книгоиздательское дело в Украинской РСР. 1917-1960. В кн.: Исследования и материалы. Т. 5. М., 1961; Українська книга. - К.-Х., 1965.

16. Проблемы художественного оформления современной книги: Аналитический обзор // Науч.-производ. объединение «Всесоюзная книжная палата»; Науч.-исслед. ин-т книги. - М., 1990. - 84с.

17. Попов П.М. Початковий період книгодрукування у словян. - К., 1958.

18. Райков Г.П. Дизайн книги. - М., 1988. - 222с.

19. Різник М.Г. Письмо і шрифт. - К., 1978.

20. Рукопись - художественный редактор - книга: Опыт художественного редактирования изданий: Сб. статей / Сост Е.Б. адамов. - М., 1985. - 295с.

21. Шип Н. Интеллигенция на Украине (ХІХВ.): Историко-социологический очерк. - К., 1991. - с. 36, 41, 42, 58-60, 85, 88, 98, 101, 103, 105, 128-129.

22. Шматов Б.Ф. Искусство книги Франциска Скорины. - М., 1990. - 205с

23. Фръев Ф.И. Цвет в искусстве книги. - К., 1987. - 246с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?