Розвиток дошкільної освіти півдня України (60-70-ті роки ХХ століття) - Статья

бесплатно 0
4.5 122
Історико-педагогічний аспект проблеми розвитку дошкільної освіти південного регіону України в 60-70-х рр. ХХ ст. Законодавчі акти, які регламентували діяльність ясел та дитячих садків. Оздоровлення дітей з урахуванням географічних та кліматичних умов.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток дошкільної освіти півдня України (60-70-ті роки ХХ століття)У статті авторами стисло висвітлено історико-педагогічний аспект проблеми розвитку дошкільної освіти південного регіону в період 60-70-х років ХХ століття як складової дошкільної освіти України. На основі аналізу досліджень провідних вітчизняних науковців, архівних матеріалів, статистичних звітів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, виокремлено основні тенденції розвитку дошкільної освіти в регіоні, схарактеризовано законодавчі акти, які регламентували в 50-ті роки ХХ століття діяльність ясел та дитячих садків, а також закладу нового типу - «ясел-садка». За інформацією зведеного статистичного звіту про дитячі садки і ясла-садки за 1972 рік у Запорізької області в містах функціонувало дитячих 147 садків, із контингентом вихованців - 28561 дитина, у сільській місцевості - 28, відповідно - 1592 дитини; ясел-садків: у містах - 99, вихованців - 23479; у сільській місцевості 22, дітей - 1276; санаторних закладів - 4, контингент дітей - 460, у літній оздоровчий період на дачі було вивезено 145 дітей [5, арк. 15]; у Миколаївській області в містах функціонувало 108 дитячих садків та ясел-садків із контингентом вихованців 18875 дітей, у сільській місцевості - 78, відповідно - 3863 дитини, всього ясел-садків: у містах - 92, вихованців - 17018, у сільській місцевості 22, дітей - 1276, санаторних закладів - 4 з контингентом дітей - 460, відпочивало на дачах - 2318 дітей [там само, арк. У Положенні також визначалося підпорядкування ясел-садків; вимоги до будівель ясел-садків, групових кімнат (окремо для ясельного й дошкільного віку), ділянки навколо дошкільної установи та її обладнання; варіанти укомплектування ясел-садка віковими групами; тривалість перебування дітей у яслах-садках (залежно від потреб - 9-10, 12, 24 годин на добу); типи ясел-садків (загального типу, цілодобові, ясла-садки для дітей із фізичними вадами, ясла-садки санаторного типу); поділ дітей на вікові групи; правила прийому, переведення з групи в групу, відрахування; вимоги до працівників ясел-садків та їхні посадові обовязки [6, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?