Розвиток державного управління на ринку житла - Статья

бесплатно 0
4.5 85
Визначення недосконалості існуючої бази даних та ефективності оціночних процедур, що використовуються при проведенні оцінки нерухомого майна в державі. Обґрунтування методичних основ масової оцінки нерухомості в державі, основні види його моделей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Визначено недосконалість існуючої бази даних, та ефективність оціночних процедур, що використовуються при проведенні оцінки нерухомого майна в державі. Обґрунтовано методичні основи масової оцінки нерухомості в державі. Imperfection of existent database is certain, that efficiency of estimate procedures which are used for conducting of estimation of the real estate in the state.Житлова нерухомість сьогодні це єдиний реальний актив, який більшість громадян України змогли отримати у ході приватизації. Таким чином держава повинна постійно вирішувати проблеми ефективного управління нерухомістю, що знаходиться у державній власності, тобто створення умов для інвестування в нерухомість. На сьогодні в Україні, формування ринку нерухомості проходить в умовах практично відсутності єдиної та целостної системи методичних підходів та механізмів до оцінки нерухомості, це обумовлено тим, що при адміністративній системі був відсутній безпосередньо предмет оцінки. Ця ситуація сприяє порушенню інтересів держави при розпорядженні державним майном, блокує успішну інтеграцію в міжнародне економічне суспільство, формування інвестиційного клімату в державі, динаміку розвитку багатьох галузей української економіки, а також стає питання формування бюджетів усіх рівній на адекватній економічній базі. Фундаментальні дослідження, спрямовані на розгляд сутності нерухомості й оцінної діяльності, відображено в роботах провідних вітчизняних вчених, О.Ю.Масова оцінка нерухомості є ефективним інструментом визначення вартості великого числа нерухомого майна, яка передбачає застосування стандартних методик та статистичного аналізу. Досконало розроблена система масової оцінки дозволяє, при значно менших затратах ніж при індивідуальна оцінка, визначати справедливі оціночні значення вартості для великої сукупності обєктів нерухомості. Ai - чисельні коефіцієнти при змінних характеристиках обєкта, що показують внесок відповідних характеристик у вартість. Проте на основі цієї моделі можна зробити висновки про значущість тих чи інших змінних і похибки інформації. Відсутність строгої детермінації дає змогу приймати рішення про спосіб включення (адитивний або мультиплікативний) у модель будь-якої характеристики обєкта, підбираючи оптимальний, з погляду точності, прогноз.Таким чином, при створенні ефективної системи масової оцінки в Україні слід зауважити, що масова оцінка потребує ретельного планування та аналізу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?