Розвиток державного регулювання іпотечного кредитування в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 124
Аналіз динаміки показників, що характеризують іпотечні кредити надані фізичним особам банківською системою у період 2007-2016. Визначення питомої ваги іпотечних кредитів в загальному обсязі виданих споживчих кредитів. Розрахунок щорічного темпу приросту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІПроаналізовано динаміку показників, що характеризують іпотечні кредити надані фізичним особам банківською системою України у період 2007-2016 років. Визначено питому вагу іпотечних кредитів в загальному обсязі виданих споживчих кредитів, розрахований щорічний темп приросту іпотечного кредитування в Україні. Зазначено, що в частині фінансово-кредитних інструментів іпотечного кредитування діють наступні програми по забезпеченню населення житлом за допомогою державної підтримки: програма «Пільговий кредит на житло для молоді», програма «Часткова компенсація іпотечних кредитів» та програма «Будівництва доступного житла на 2010-2017 роки». It is noted that in the part of financial and credit instruments of mortgage lending, the following programs are implemented to provide housing to the public with the help of state support: the program "Favorable housing loan for youth", the program "Partial compensation of mortgage loans" and the program "Construction of affordable housing for 2010-2017 years ". Закон України «Про іпотеку», гласить: іпотека - вид забезпечення виконання зобовязання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобовязання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника в порядку, встановленому Законом [1].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?