Розвиток державного регулювання аграрної сфери України в умовах соціально-орієнтованої економіки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 182
Стан та тенденції розвитку державного регулювання аграрної сфери України в умовах соціально-орієнтованої економіки. Принципи та напрями ефективного регулювання аграрної сфери для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку сільських територій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управлінняНауковий керівник-доктор економічних наук, професор Дацій Олександр Іванович, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, головний науковий співробітник відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування. Офіційні опоненти:доктор наук з державного управління, професор Латинін Микола Анатолійович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідуючий кафедрою економічної політики; Захист відбудеться 27 січня 2011 р. о 16 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.129.01 в Академії муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України за адресою: 01042, Київ, вул. Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Академії муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (01042, Київ, вул.Світовий досвід переконливо доводить, що через специфічні особливості функціонування та розвитку, аграрна сфера не може бути саморегулюючою системою і має більшу потребу в регулюванні й підтримці з боку держави, ніж інші сфери. Особливої актуальності набувають питання вдосконалення системи державного регулювання аграрної сфери, що включає різні форми й методи, які враховують сучасний стан і специфіку галузі. Однак, проблеми формування та стабільного розвитку механізму державного регулювання щодо підвищення конкурентоспроможності аграрної сфери за умов соціальноорієнтовної економіки, глобалізації економічних відносин і трансформаційних перетворень у галузі висвітлені недостатньо і потребують поглибленого опрацювання на теоретичному та методологічному рівнях. Внесок автора полягає в розробці теоретико-методологічних засад державного регулювання аграрної сфери в умовах соціальноорієнтованої економіки. При аналізі сучасних тенденцій державного регулювання аграрної сфери використано статистико-економічний метод, зокрема прийоми? a?ao?чний, порівняння, розрахунковий; метод кореляційно-регресійного аналізу використано з метою визначення щільності й характеру звязку між врожайністю сільськогосподарських культур та цінами реалізації, експериментальний (розробка основних напрямів регулювання та заходів державної підтримки аграрної сфери України).Development state regulation of agrarian sector of Ukraine under the social-oriented economies. Dissertation is devoted to scientific theoretical and methodological bases, to development of practical recommendations in relation to perfection of the state adjusting of development of agrarian sphere of Ukraine in the conditions of the socially-oriented economy. Generalized existent theoretical and methodical approaches in relation to a theory and practice of the state adjusting and to define the substantive theorist methodical provisions of strengthening of state support of development of agrarian sphere. Approaches are certain to development of the state adjusting of agrarian sphere in the conditions of the socially-oriented economy. The state and progress trends of the state adjusting of agrarian sphere of Ukraine is explored and to expose problem questions which need the special attention.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?