Розвиток державної політики продовольчого забезпечення України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 119
Дослідження державної політики продовольчого забезпечення на світовому, суспільному, національному, регіональному та особистісному рівнях. Визначення напрямів забезпечення якості, безпеки продовольчої продукції та збалансованого харчування в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИНауковий консультант - доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України КОРЕЦЬКИЙ Микола Христофорович, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідуючий відділом інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування. доктор економічних наук, професор ЛИСЕЦЬКИЙ Анатолій Степанович, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідуючий відділом проблем розвитку сільського господарства. Захист відбудеться 25 вересня 2009 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.03 у Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України (01032, м.Проблема продовольчої безпеки держави і продовольчого забезпечення її громадян є багатогранною, а для України видається тривіальною з огляду на наявні сільськогосподарські ресурси, зокрема, орних земель і людського капіталу. Проте в результаті реформування виробничих відносин, приватизації основних факторів сільськогосподарського виробництва й переробної промисловості спостерігаються процеси парцеляції землекористування, латифундизм підприємництва, засилля іноземних інвесторів і посередників, різних консультативних груп з питань аграрної політики тощо, загострення проблеми розвитку внутрішнього ринку, систематичне недоотримання населенням необхідних харчових продуктів тваринного походження, зростання соціальної напруги через систематичне підвищення цін на продовольство. Все це відбувається на фоні зменшення обсягів виробництва всіх видів продукції сільського господарства й продовольства, дестабілізації і хаотичності підприємництва, скорочення поголівя худоби й запасів продовольства в країні, недоступності ринку продовольства великим прошаркам населення. Очевидним є факт, що через вступ України до Світової організації торгівлі та приєднання до Уругвайської угоди по сільському господарству суспільство може стати заручником експортноорієнтованої моделі розвитку і втратити внутрішній ринок сільськогосподарської продукції та продовольства. Наукові дослідження проводилися на мікроекономічному рівні в рамках науково-дослідних робіт Дніпропетровського державного аграрного університету за темою “Організація, розвиток та державне регулювання аграрного підприємництва в умовах ринкових перетворень” (номер державної реєстрації 0102U05022) та на макрорівні у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України за темою “Дослідження проблем модернізації національного господарства в контексті світових тенденцій сталого розвитку” (номер державної реєстрації 0106U05193(39), 0106U05261(48)).Проте в умовах значної залежності від обсягів імпорту продовольства можливе виникнення низки проблем: забезпеченість світового ринку продовольчими товарами може стати нестабільною в короткий термін або навіть скоротитися в середньостроковому періоді і, як наслідок, призвести до зниження рівня продовольчого забезпечення в країні; економічно сильна держава в умовах нестабільності може почати скуповувати продовольство, що матиме негативний вплив на світовий ринок продовольства і, відповідно, на рівень продовольчої безпеки кожної країни зокрема; нестабільності сільськогосподарської торгівлі у звязку з тим, що багато країн у цей час експортують лише незначну частину власної сільськогосподарської продукції, а деякі види продукції експортуються взагалі тільки окремими державами, що, в свою чергу, також має суттєвий вплив на рівень продовольчого забезпечення окремих країн. Державне регулювання продовольчого забезпечення є комплексним поняттям, яке містить щонайменше три аспекти: кількісний - ступінь реалізації поточної потреби в продуктах сільськогосподарського виробництва; якісний - задоволення потреби в безпечних для здоровя, якісних продуктах сільськогосподарського виробництва; соціально-економічний - зростання доходів населення, яке забезпечує доступ усіх груп населення до продовольства на рівні життєзабезпечення.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?