Розвиток ідеології націоналізму - Реферат

бесплатно 0
4.5 60
Вивчення історії розвитку ідеології націоналізму в довоєнний період. Дослідження теорій ірраціонального буття та героїзму. Етапний твір Д. Донцова "Націоналізм". Перевиховання українського народу на нових світоглядних засадах, плекання патріотизму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Реферат з політологіїНатомість українцям на новому етапі національного відродження слід плекати, щоб вистояти у дальшому бутті в історії, традиції нашого глибокого християнства, західної, європейської культури і психології, чим, власне, і відрізняється докорінно Україна, від азійської за своєю суттю, Росії. Донцов так характеризує духовний світ московської людини: "Примітивізм цілого суспільного ідеалу нації, придавленість одиниці, нерозвиненість автономної моралі і правного почуття, необмежений культ маси - ось та генеральна ідея, що зробила з московського народу нарід рабів, орду, нездатну до відпору ніякій волі згори; масу, що своїм числом представляє страшну небезпеку для окцидентального (західного) світу; масу, що протиставляє активності - хаос, людській енергії - енергію натури, яку вона навіть опанувати не вміє, організації - палку, приматові розуму і волі - покору й інстинкт, зложеності форм - московську безформність в усім, як в суспільним, так і в товариськім життю". У зовнішній політиці треба зрозуміти, що війни між народами - "це не виплив кабінетних інтриг, лише наростаючих конфліктів між народами, конфліктів, що виростають із стратегічного і географічного положення націй, набираючи в певні моменти вибухової сили",-зазначає Д. Донцов. Бо, вважає автор "Підстав нашої політики": "Тільки нація, що свідома великих завдань, які має виконати в інтересах цілої людськості, втягається яко самостійний чинник в історичний хід подій, тільки такій нації приділяється спеціальна клітина на шахівниці світової історії". "Людині, яка хоче зробити щось велике, треба головно любити свою Ідею",-резюмує Д. Донцов.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?