Розвиток ідеї взаємозв’язку морального та естетичного виховання учнівської молоді в історії педагогічної думки України (20–80-ті рр. ХХ ст.) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 256
Дослідження витоків становлення ідеї взаємозв’язку морального та естетичного виховання учнів. Узагальнення досвіду її реалізації у практиці загальноосвітніх закладів України. Окреслення перспективи творчого використання набутого досвіду в сучасних умовах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту РОЗВИТОК ІДЕЇ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ МОРАЛЬНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ (20 - 80-ті рр.Аналіз наукових досліджень, із огляду на проблему, яка вивчається, дав можливість зясувати, що ученими вивчались різні аспекти морального та естетичного виховання учнівської молоді. Разом з тим, аналіз науково-педагогічної літератури засвідчує відсутність історико-педагогічних досліджень, у яких було б систематизовано теорію і узагальнено досвід реалізації ідеї взаємозвязку морального та естетичного виховання учнівської молоді України 20 - 80-х рр. Актуальність дослідження підсилюється суперечностями: між обєктивною потребою суспільства у підвищенні морально-естетичного розвитку молоді та реальним рівнем морально-естетичного виховання підростаючого покоління в сучасній шкільній практиці; між накопиченим вітчизняним історико-педагогічним досвідом реалізації ідеї розвитку взаємозвязку морального та естетичного виховання молоді учнівського віку і відсутністю його узагальнення з метою підвищення ефективності морально-естетичного виховання учнівської молоді України. Отже, суспільна значущість і актуальність окресленої проблеми для сучасного реформування освіти в Україні, її недостатня розробленість, необхідність подолання виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження: «Розвиток ідеї взаємозвязку морального та естетичного виховання учнівської молоді в історії педагогічної думки України (20 - 80-ті рр. У процесі роботи використовувалися традиційні для історико-педагогічних досліджень методи: загальнонаукові (аналіз, узагальнення та систематизація історико-педагогічних джерел, архівних документів, матеріалів періодичних видань досліджуваного періоду); порівняльно-зіставні (зіставлення історико-педагогічних явищ, фактів і подій, поглядів, педагогічних концепцій та досвіду морального й естетичного виховання - для встановлення ступеню дослідженості проблеми, конкретизації напрямів морально-естетичного виховання учнів); історичні (порівняльно-історичний, логіко-системний, хронологічний - для визначення витоків і обґрунтування етапів розвитку ідеї взаємозвязку морального та естетичного виховання учнівської молоді України у 20 - 80-х рр.ХХСТ.)» розкрито витоки становлення ідеї взаємозвязку морального та естетичного виховання учнів у світовій та вітчизняній педагогічній думці; визначено етапи розвитку ідеї взаємозвязку морального та естетичного виховання учнівської молоді України в досліджуваний період. Витоками становлення та подальшого розвитку ідеї взаємозвязку морального й естетичного виховання учнівської молоді також були: ідеї про необхідність усвідомлення соціальної природи естетичних та моральних цінностей (Г.Гегель, Г.Лейбниц, І.Кант); виокремлення естетики як науки (О.Баумгартен), естетичного виховання як шляху до морального виховання особистості (І.Гете, І.Шиллер, А.Шефтсбері). У процесі наукового пошуку встановлено, що у вітчизняній педагогічній думці становлення і розвиток питань взаємозвязку морального та естетичного виховання школярів був повязаний: зі спадщиною вітчизняних мислителів (Іоанн Златоуст, Кирил Єрусалимський, І.Гізель та інші), які метою морального та естетичного виховання вважали «зміцнення духу народу, естетичний розвиток молоді та розкриття майбутніх талантів», а ефективними засобами морально-естетичного виховання - молитви, сповідь, піст. Ними було обґрунтовано мету - «виховувати людину так, щоб у зрілому віці вона знала добро, любила добро, мала сили робити добро, - тобто людину розумну, моральну і творчу» (П.Юркевич, Г.Ващенко); завдання - «прагнення до досконалості, яке лежить в основі всіх естетичних і моральних почуттів людини», естетичного і морального впливу на особистість; визначено особливості сприймання, розвитку почуттів, потреби, формування ідеалів людини (К.Вентцель, П.Каптерєв, І.Сикорський); обґрунтовано вплив середовища (оточення, побут), природи, мистецтва (музика, живопис, скульптура, поезія), усної народної творчості (казки, прислівя, приказки тощо), рідної мови (М.Бунаков, В.Водовозов, М.Сумцов, К.Ушинський) на виховання індивіду. До науково-педагогічних досягнень означеного етапу належали: уточнення педагогами (Д.Кабалевський, І.Свадковський, В.Шацька) мети морально-естетичного виховання школярів (формування у молоді високих, творчо розвинених комуністичних моральних і естетичних ідеалів, стимулювання її до творчої діяльності); чітке визначення фахівцями (Б.Неменський, Б.Лихачов та інші) завдань із питань виховання культури поведінки учнів у школі, сімї, в суспільстві; здатності у дітей бачити, розуміти прекрасне в житті, праці, у природі й формувати світогляд і моральні якості учнівської молоді.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?