Розвиток ідеї компетентнісного підходу в сучасній освіті - Статья

бесплатно 0
4.5 106
Порівняльна характеристика ключових компетентностей в європейських освітніх системах. Спрямування педагогічного процесу на формування та розвиток ключових компетенцій особистості. Застосування набутих знань, вмінь та навичок у нестандартних ситуаціях.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»Серед пріоритетних завдань сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетенцій особистості. Компетенція - це суспільна норма, вимога, яка включає знання, уміння, навички, способи діяльності, певний досвід. Компетентність - це здатність застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи діяльності, власний досвід у нестандартних ситуаціях з метою розвязання певних життєво важливих проблем. Вченими визначено зміст основних дефініцій «компетентність» та «компетенція», здійснено порівняльну характеристику ключових компетентностей в європейських освітніх системах та розглянуто методичні аспекти формування в школярів компетентностей та компетенцій. Таким чином, мета написання статті полягає в уточненні суті поняття «компетентність» та «компетенція», аналізі особливостей розвитку і реалізації компетентнісного підходу у сучасній освіті.Таким чином, компетентісно-орієнтоване навчання тісно повязано із реалізацією принципів активізації процесу навчання, що передбачає посилене використання інноваційних методів, які дозволяють наблизити процес отримання знань до реальних умов практичного їх застосування, зробити його динамічним, творчим, дослідницько-орієнтованим. Перспективою подальших розвідок може бути вивчення особливостей застосування інноваційних методів, прийомів та технологій навчання в Україні та за кордоном для різного віку учнів та молоді, що сприяють формуванню ключових компетентностей особистості, здатності швидко та результативно перетворювати набуті знання у практичний досвід.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?