Розвиток діяльності інституційних інвесторів на ринку України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 116
Теоретичні, методичні основи інвестування інституційних інвесторів, аналіз їх діяльності на ринку України. Розрахунок ліквідності фондових ринків країн групи Frontier. Формування економічного механізму діяльності інституційних інвесторів на ринку України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана на кафедрі економічної теорії Донбаської державної машинобудівної академії. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Гавриш Валерій Іванович, Миколаївський державний аграрний університет в.о. професора кафедри організації виробництва і агробізнесу; Захист відбудеться «29» червня 2010 р. о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.132.01 у РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» за адресою: 95015, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» за адресою: 95015, м.Фондовий ринок України перебуває на етапі становлення, тому на відміну від традиційних ринків тут ще не сформувалися постійні звязки і відносини. На початку свого розвитку фондовий ринок був представлений лише фондовими біржами і центрами сертифікатних аукціонів, через які відбувалося первинне розміщення державних цінних паперів і акцій підприємств, які приватизувалися. Новий етап розвитку фондового ринку в Україні ознаменувався утворенням торгово-інформаційних систем, метою яких була компютеризація торгів через мережу комунікацій, а основним пріоритетним напрямом функціонування - вторинне розміщення акцій. У звязку з цим істотним чином змінилися цілі і поведінка інвесторів на ринку - у нових умовах інвестор розглядав фондовий ринок як інструмент отримання прибутку на основі формування і управління портфелем цінних паперів. У роботі використані наступні методи і прийоми дослідження: метод теоретичного узагальнення - для дослідження проблеми удосконалення методів економічного аналізу фондових ринків, що розвиваються; метод порівняльного аналізу - для зіставлення фактичних даних про економічні показники діяльності фондового ринку звітного періоду з даними попередніх періодів; метод історичного і логічного - для удосконалення системи періодизації етапів виникнення і розвитку вітчизняного фондового ринку; методи системного аналізу - для оцінки, узагальнення і розробки пропозицій з удосконалення структури інвестиційного портфеля інституційного інвестора; діалектичний метод наукового пізнання - для аналізу динаміки ринкової рівноваги на фондовому ринку.Емітенти Беруть участь в утворенні первинного ринку цінних паперів відповідно до законодавства держави Модель поведінки емітентів на фондовому ринку України не відрізняється від моделі поведінки на ринках цінних паперів економічно розвинених країнах У країнах з європейською моделлю (німецькою) банківської системи банки дуже активно беруть участь в операціях з цінними паперами, їх частка достатньо велика В Україні склалася змішана модель фондового ринку, при якій на ринку одночасно і практично на рівних правах присутні і комерційні банки, і небанківські інститути. Всі чисті торговці затребувані ринком, потреби фондового ринку привели до розвитку нового інфраструктурного елементу Інтернет-брокерів, на яких припадає велика частка операцій з дрібними приватними інвесторами На фондовому ринку України є велика кількість чистих торговців, які не потрібні ринком. Регламентація діяльності всіх інфраструктурних елементів фондового ринку Недосконала законодавча база регламентує операції на фондовому ринку Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку не є самостійним органом і повинна погоджувати свої дії з Держкомпідприємництвом У другому розділі „Аналіз діяльності інституційних інвесторів на ринку України” визначені особливості фондового ринку транзитивної економіки, проведена порівняльна характеристика особливостей динаміки ринкової рівноваги на фондовому ринку, що розвивається та економічно розвинених країн, визначені особливості структури інвестиційного портфеля інституційного інвестора в умовах фондового ринку.Вивчення законодавчої бази регулювання ринку цінних паперів України за весь період існування незалежної України дозволило виділити пять етапів його еволюції по критерію наявності і ефективності державного регулювання процесу становлення ринку цінних паперів: підготовчий етап; етап початку перших емісій цінних паперів і появи перших законів, регулюючих ринок; етап ранжирування українських акцій і появи закону, що визначає статус і функції державного органу контролю і нагляду за фондовим ринком; етап завершення еволюції фондового ринку і оновлення чинного законодавства, етап приведення вітчизняного законодавства до європейських стандартів. На основі розробленої автором періодизації етапів виникнення фондового ринку України можна зробити висновок про те, що еволюція вітчизняного ринку цінних паперів до моделі розвиненого фондового ринку ще не завершилася.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?