Розвиток ділової кар"єри менеджер - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 62
Теоретичний аспект розвитку ділової кар"єри та методи оцінки конкурентоспроможності менеджера. Аналіз господарської діяльності ПАТ "Київська фабрика технічних паперів". Етапи відбору на посаду менеджера. Оцінка ефективності управлінської діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сутність сучасного менеджменту полягає в оптимізації конкретних завдань управління завдяки раціональному та оптимальному використанню ресурсів: матеріальних, матеріально - технічних , кадрових, фінансових тощо. Планування й контроль ділової карєри полягають у тім, що з моменту прийняття працівника в організацію й до передбачуваного звільнення з роботи необхідно організувати планомірне горизонтальне й вертикальне просування працівника по системі посад або робочих місць. Правильне планування розвитку карєри менеджера являє собою організацію його просування по щаблях посадового й кваліфікаційного росту, що допомагає йому розвити й реалізувати професійні знання й навички в інтересах фірми. Обєктом дослідження в даній роботі виступає процес формування ділової карєри на ПАТ "Київська фабрика технічних паперів". Мета курсової роботи - провести аналіз та дати оцінку розвитку ділової карєри менеджера, а також дослідити ефективність управлінської діяльності менеджера на ПАТ "Київська фабрика технічних паперів".Звернення великої кількості дослідників різних областей діяльності до проблематики карєри породило багато визначень поняття “карєра”. Це вигідно як підприємству, з точки зору покращення виконання працівниками своїх обовязків, так і працівникам за рахунок більш повної, напруженої та змістовної роботи і можливості зробити карєру. Карєра кожної особистості проходить певні етапи і тут важливим є те. щоб менеджери розуміли характер та природу кожного етапу. На визначення ключових моментів карєри впливає досвід минулої роботи людини, інтереси, турботи про сімю, здібності та орієнтації, які показують, що є найбільш важливим для неї у даний момент. Головним у виборі шляхів просування (карєри) людини є розуміння того, що впливають на просування не просто фактори й не особистість самі по собі, а способи їх взаємодії.[3,с.348]Діяльність промислового підприємства забезпечується персоналом двох категорій: робітники та управлінський персонал(менеджери). Оцінити їх ефективність (конкурентоспроможність) нескладно, оскільки вони як правило несуть відповідальність за конкурентоспроможність на рівні свого підрозділу і в кількісному відношенні її легко увязати з кінцевим результатом діяльності підприємства. Конкурентоспроможність управлінського персоналу необхідно розглядати як інтелектуальне мислення на всіх рівнях та в усіх сферах економіки, яке, по-перше, є головною складовою конкурентоспроможності підприємства; по-друге, є вирішальним фактором конкурентоспроможності продукції підприємства на ринку; по-третє, може розглядатися як здатність конкурувати на ринку праці; по-четверте, проявляється у здатності реалізувати свій потенціал на ринку праці. Фатхугдінов конкурентоспроможність менеджера визначає як перевагу менеджера стосовно іншого менеджеру, яка характеризується вмінням розробляти систему забезпечення конкурентоспроможності даного обєкту, управляти колективом стосовно досягнення цілей системи. Управлінська діяльність не має формалізованих результатів, а оцінка її ефективності, як відношення отриманих результатів до витрат, не враховує специфіки даного виду діяльності і не може бути використана для оцінки ефективності (конкурентоспроможності) управлінської команди.Фабрика була заснована 6 червня 1960 року на базі фабрики хімічної обробки паперу, що існувала в Києві з 30-х років і Дарницької фабрики валіз і картону, початок діяльності якої приходиться на перші післявоєнні роки. Питома вага цієї продукції в загальному обсязі виробництва підприємства становить - 95%, в загальному обсязі продукції даного виду, виробленої в країні, становить більш як 55 %. Трудовий колектив підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору, що регулює трудові відносини працівника з Товариством. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників. Аналізуючи ефективність управлінської діяльності , необхідно звернути увагу на "ролі", які виконують працівники на підприємстві: 1.Аналізуючи результати опитування 700 керівників компаній різних галузей, на тему "Як досягти карєрного зростання", було виявлено ряд факторів, що сприяють успішному розвитку карєри, серед них: 1.Особисте бажання зайняти високу посаду. Кожній організації бажано мати спеціальні посади для кандидатів у менеджери, на яких вони б виконували складну роботу, несли повну відповідальність за прибутки і збитки, за окремий підрозділ або групу людей. На основі опитування менеджерів дослідники зробили наступний висновок: Не може бути професійного успіху без високої комунікабельності та уміння управляти людьми й делегування повноважень. У керівництві важливими є якості, що стосуються особистості самого керівника - менеджера. Теоретичні знання прокладають шлях практиці, тому керівник повинен постійно удосконалювати свої знання, якщо він бажає за рахунок якості керівництва досягти успіху як колективу так і

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ДІЛОВОЇ КАРЄРИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

1.1 Сутність поняття "карєра", її типи і фактори

1.2 Звязки між етапами карєри та етапами життя

1.3 Методи оцінки конкурентоспроможності менеджера

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОЇ КАРЄРИ МЕНЕДЖЕРА НА ПАТ "КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ"

2.1 Аналіз господарської діяльності ПАТ "Київська фабрика технічних паперів"

2.2 Етапи відбору кандидатів на посаду менеджера на ПАТ "Київська фабрика технічних паперів"

2.3 Оцінка ефективності управлінської діяльності менеджера на ПАТ "Київська фабрика технічних паперів

РОЗДІЛ ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ДІЛОВОЇ КАРЄРИ МЕНЕДЖЕРА

3.1 Фактори, що сприяють успішному розвитку карєри

3.2 Методи досягнення успіху в організаційній діяльності менеджера

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?