Розвиток аудита в Росії - Реферат

бесплатно 0
4.5 43
Контроль за дотриманням клієнтом законів і норм господарського права і податкового законодавства. Функціонування служб внутрішнього аудита на підприємстві. Основні етапи і методи аудиторської перевірки. Об"єктивна необхідність розвитку аудита в Росії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Аудит - це вид діяльності, що полягає в зборі й оцінці фактів, що стосується функціонування і положення економічного обєкта (самостійного господарського підрозділу) або інформації, що стосується, про таке положення і функціонування, і здійснюваний компетентною незалежною особою, що, виходячи з установлених критеріїв, виносить висновок про якісну сторону цього функціонування. Потреба в послугах аудитора в Росії, як і в більшості випадків, виникла в звязку з відокремленням інтересів тих, хто безпосередньо займається керуванням підприємством (адміністрація, менеджери), хто вкладає кошти в його діяльність (власники, акціонери, інвестори), а також держави як споживача інформації про результати діяльності підприємств. Аудиторів у Росії називали присяжними бухгалтерами. Третій етап розвитку аудита - його орієнтація на можливий ризик при проведенні перевірок або при консультуванні, попередження і запобігання ризику; аудит, при якому виходячи з умов бізнесу клієнта перевірка проводиться вибірково, в основному там, де ризик помилки або шахрайства максимальний. А до середини 90-х рр. аудиторська діяльність уже була передбачена в статутах не менш двох тисяч нових спеціалізованих підприємств Росії, хоча в більшості випадків аудит як і раніше розвивався стихійно, з визначеними витратами, від яких можна і пора було рятуватися.Обєктивна необхідність розвитку аудита в сучасній Росії обумовлено потребою зовнішніх користувачів інформацією якісних даних про діяльності підприємства.

План
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗВИТОК АУДИТУ В РОСІЇ 5

ВИСНОВОК 16

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17

ВСТУП

Вывод
Ведучою формою зовнішнього контролю в умовах ринкових відносин є незалежна аудиторська діяльність. Обєктивна необхідність розвитку аудита в сучасній Росії обумовлено потребою зовнішніх користувачів інформацією якісних даних про діяльності підприємства. Відповідно до діючого законодавства аудит являє собою підприємницьку діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій і інших фінансових зобовязань і вимог економічних субєктів, а також наданню інших аудиторських послуг. Розвиток аудиторської діяльності в Росії, її стандартизація, використання закордонного досвіду дозволяє узагальнити інформацію про сутність і значення аудиторської діяльності, її регулювання в цій країні, функціонування служб внутрішнього аудита на підприємстві, основних етапах і методах аудиторської перевірки.

Список литературы
1. Аудит: Підручник для вузів. Подільський В.И., Савин А.А., Сотникова Л.В.; ІІІ видання, перероблене і доповнене, під ред. проф. В.И. Подільського. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2003м

2. Андрєєв В.К. Правове регулювання аудита в Росії. - М.: ИНФРА-М, 1996 р.

3. Суйц В.П., Ахметбеков А.Н., Дубровина Т.А. "Аудит: загальний, банківський, страховий" Підручник. - М.: ИНФРА-М,2001

4. “Про аудиторську діяльність у Російській Федерації”. Указ

Президента РФ від 22.12.93 р. №2263.

5. "Тимчасові правила аудиторської діяльності в Російській Федерації", затверджені указом Президента Російської Федерації від 22 грудня 1993 року № 2263.

6. Федеральний закон N 119-ФЗ "Про аудиторську діяльність" від 7.08.01 р.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?