Розвиток і становлення топографії селезінки людини в ранньому періоді онтогенезу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 151
Час та джерело закладки селезінки у людини. Морфогенез і становлення топографії даного органу в різні вікові періоди ембріонального розвитку, варіанти його голотопії і синтопії. Динаміка зміни форми і розмірів. Час можливого виникнення природжених вад.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток і становлення топографії селезінки людини в ранньому періоді онтогенезуОперативні втручання на селезінці та її судинній ніжці у новонароджених та дітей раннього віку в останні роки виконуються досить часто (С.Я. Значне місце в хірургії раннього віку посідають природжені вади селезінки (агенезія, аплазія, гіпоплазія, додаткова селезінка, додаткова доля селезінки, блукаюча селезінка та ін.), більшість з яких проявляються вже в ранньому грудному віці (Г.А. Широке застосування в дитячій хірургії знайшли такі методи дослідження як спленопортографія, селективні вено-і артеріографія, трансумбілікальна спленопортографія, успіх виконання яких в значній мірі залежить від точного знання особливостей топографії і варіантів будови селезінки та її судинної ніжки. Достовірні дані про особливості будови і топографії селезінки в період внутрішньоутробного розвитку вкрай необхідні для вдосконалення існуючих та розробки нових оперативних втручань на селезінці та її судинній ніжці. Робота виконувалась на кафедрі нормальної анатомії і є фрагментом багаторічних наукових розробок по проблемі «Вивчення розвитку і становлення топографії внутрішніх органів в пренатальному онтогенезі людини для виявлення критичних періодів виникнення природжених вад і варіантів будови з метою морфологічного обгрунтування їх антенатальної корекції та профілактики».У зародків 10,0 мм довжини починається тканинна диференціація закладки селезінки з утвореннім по її периферії шару витягнутих клітин, а в центральних відділах зявляється група клітин більш інтенсивно забарвлених. Матеріали проведених досліджень дали підстави виділити три стадії розвитку селезінки у зародковому періоді, а саме: зачаткову стадію, стадію тканинної диференціації, стадію органної диференціації. На початку передплідного періоду (передплоди 16,5 - 18,0 мм довжини), що відповідає початку 7-го тижня внутрішньоутробного розвитку закладка селезінки на всьому протязі зєднана з дорсальним мезогастрієм, але вже на кінець 7-го тижня починається її відшарування від стінки сальникової сумки. В цей же час в центральних відділах закладки продовжуються процеси капіляризації з появою тут клітин полігональної форми, що свідчить про початок виникнення ендотеліальної вистилки внутрішньоорганного судинного русла селезінки. Будова закладки селезінки на 8-му тижні внутрішньоутробного розвитку (передплоди 26,0 - 31,0 мм довжини) швидко змінюється.2.У зародковому періоді внутрішньоутробного розвитку можна виділити три стадії рзвитку селезінки: зачаткову; 4.Ріст і становлення топографії селезінки на різних етапах внутрішнбоутробного розвитку здійснюється асинхронно по строках та інтенсивності. Протягом другої половини внутрішньоутробного розвитку в селезінці переважають процеси розвитку строми, а структурна організація та розвиток паренхіми продовжуються і після народження. Однією з морфологічних особливостей розвитку селезінки є утворення щілин та вирізок на її поверхні в процесі відмежування закладки від стінки малого перитонеального мішка, що нерідко призводить до повної фрагментації органу з утворенням додаткових селезінок.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?