Розвиток і становлення топографії артеріальних судин товстої кишки у ранньому періоді онтогенезу людини - Автореферат

бесплатно 0
4.5 194
Час закладки артеріальних судин товстої кишки. Динаміка морфогенезу верхньої та нижньої брижових артерій. Періоди інтенсивного та уповільненого росту артерій. Критичні періоди і час можливого виникнення природжених вад артеріального русла товстої кишки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД Розвиток і становлення топографії артеріальних судин товстої кишки у ранньому періоді онтогенезу людиниНауковий керівник: доктор медичних наук, професор Макар Богдан Григорович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України (м. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Герасимюк Ілля Євгенович, державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. доктор медичних наук, професор Пикалюк Василь Степанович, Кримський державний медичний університет імені С.І. Захист відбудеться 29 жовтня 2010 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 у державному вищому навчальному закладі “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.У звязку з удосконаленням методів діагностики, лікування та профілактики захворювань товстої кишки та розширенням показів до оперативних втручань на цій ділянці кишечника, важливого значення набуває досконале вивчення розвитку та становлення топографії товстої кишки в комплексі з її артеріальними судинами. Інтенсивні процеси структурних перетворень товстої кишки, як і інших відділів кишечника, відбуваються в перші роки життя дитини, що повязано зі зміною режиму харчування та заселення товстої кишки сапрофітною мікрофлорою. Сучасна хірургія плодів, новонароджених та дітей грудного віку потребує більш комплексних і детальних відомостей про можливі причини та час виникнення аномалій і варіантів будови товстої кишки та її судин, що є необхідною умовою для розробки нових раціональних методів їх антенатальної профілактики та хірургічної корекції (А.А. Здобувачем вивчено ембріотопографію артеріального русла товстої кишки у ранньому періоді онтогенезу людини. Визначити послідовність внутрішньоутробних перетворень і становлення артеріальних судин товстої кишки та їх структурних компонентів у людини з поетапним вивченням варіантної анатомії, критичних періодів розвитку, передумов та часу можливого виникнення їх природжених вад.Дані нашого дослідження свідчать про те, що зачаток верхньої та нижньої брижових артерій визначається на 4-му тижні внутрішньоутробного періоду розвитку, коли відбувається відокремлення первинної кишки від жовткового мішка з подальшим формуванням її брижі. Наступною від верхньої брижової артерії відходить гілка, яка прямує краніально і поділяється на дві судини - майбутні праву та середню ободовокишкові артерії. Артерія прямує вліво і розгалужується на дві-три судини, перша з яких - ліва ободовокишкова артерія, яка має висхідний напрямок стосовно низхідної частини ободової кишки, доходить до лівого згину ободової кишки і прямує зліва направо назустріч середній ободовокишковій артерії (гілка верхньої брижової артерії), але анастомоз між ними ще відсутній; друга - сигмоподібна артерія, яка проходить у брижі сигмоподібної ободової кишки і доходить до її стінки. Особливістю онтогенезу людини впродовж девятого тижня розвитку (передплоди 31,0-41,0 мм ТКД) є “самоліквідація” фізіологічної пупкової грижі та подальше розгалуження непарних нутрощових гілок черевної частини аорти, а також встановлення звязків між внутрішньоорганними артеріями, які утворилися внаслідок системної диференціації мезенхіми зачатка самих органів та позаорганних судин, які є розгалуженнями непарних нутрощевих гілок черевної частини аорти. Не доходячи до кишки на 7,2±0,3 мм, артерія ділиться на висхідну та низхідну гілки.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?