Розвиток і розміщення виробництва мінеральних вод України - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 108
Соціально-економічна суть та значення виробництва мінеральних вод в господарстві України. Передумови розвитку і розміщення виробництва мінеральних вод на території країни. Технологія обробки і фасування, територіальна структура виробництва, його проблеми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Удосконалення господарського механізму України в період формування ринкової економіки здійснюється на основі проведення економічних досліджень, у тому числі в галузі розміщення продуктивних сил. Пізнання законів розміщення продуктивних сил і комплексоутворення дозволяє розкрити додаткові джерела підвищення продуктивності праці, що має неабияке значення для прогнозування розвитку економіки України та її економічних регіонів. Розміщення та розвиток мінеральних вод України є актуальною темою з погляду на те, що нині дана галузь забезпечує значну частку експортного потенціалу країни, тим самим формуючи істотні надходження до державного бюджету. · аналіз факторів, що впливають на розміщення виробництва мінеральних вод на території України;Води природних джерел (підземні води), що характеризуються підвищеним вмістом газів, хімічних елементів і зєднань, а також радіоактивністю, називають мінеральними водами. Залежно від мінералізації (сумарний зміст розчинених у воді хімічних сполук, г/дм3), хімічного (іонно-сольового і газового) складу, зміст біологічно активних компонентів і специфічних властивостей (радіоактивність, температура, реакція середовища) мінеральні води надають на організм людини різну фізіологічну дію. До мінеральних відносять води, що містять у розчиненому вигляді не менше 1г/дм3 мінеральних солей.Природні мінеральні води залежно від вмісту мінеральних речовин поділяють на питні лікувально-столові - з мінералізіцією від 1 до 10 г/дм3, питні лікувальні - з мінералізацією від 10 до 15 г/дм3, столові - з мінералізацією менше 1 г/дм3. Лікувальні води, які містять у великих кількостях мінеральні та інші біологічно-активні речовини, вживають у суворо дозованій кількості і тільки за призначенням лікаря. Вміст у мінеральній воді тих чи інших аніонів (НСОЗ, СІ.8О4) чи катіонів (Са, Mg, Ма, К) відбито у назві групи мінеральної води. Води, що містять біологічно-активні елементи, незалежно від іонного та газового складу мають хоча б один з наступних мікроелементів: заліза (у кількості понад 10 мг/л), мишяка (понад 1 мг/л), бром (більше за 25 мг/л), йод (понад 10 мг/л), літій (більше за 5 мг/л), або радіоактивні елементи (радій і радон). мишяковистих - вода Синьогірського джерела на Сахаліні, Унікальною гідрокарбонатною і кальцієвою-магнієвою водою зі слабким запахом нафти є вода Трускавецького курорту - Нафтуся. І лужні солі надають воді солоно-солодкого смаку, сірчанокислі - гіркого, залізисті - ледь терпкий, сірчані - неприємного] запаху та смаку тухлих яєць.Технологічний режим організований так, щоб звести до мінімуму дегазування води. Технологія обробки і фасування мінеральних вод, що містять залізо Для мінеральних вод, що містять більше 5 мг/дм3 двовалентного заліза, щоб уникнути випадання осаду, передбачені технологічні прийоми, направлені на виключення дегазування і окислення. Для збереження в розчині заліза, що володіє біологічною дією на організм, у воду вводять аскорбінова або лимонна кислоти. Обробку і фасування таких вод проводять по технологічних схемах, аналогічних схемам для вуглекислих і не вуглекислих вод.Так от, у 19 дітей (з 21 дитини), що приймали мінеральну воду "Абсолют", під час виписки лейкоцитарний та гематологічний індекси інтоксикації були практично в нормі. 11 жовтня 1915 року з Петрограда надходить висновок медичної Ради Військово-медичної Академії: "Вода має цілюще значення при зовнішньому уживанні". Надалі зясується, що і при внутрішньому вживанні вона має цілюще значення, що вода не поступається за лікувальними властивостями відомим джерелам курортів Соден, Баден-Баден, Аахен. У 1916 році медична Рада дає дозвіл вживати воду з Миргородської свердловини як внутрішній лікувальний спосіб і розливати її для вивезення в інші місця. Багатий виробничий досвід, традиції, колектив, що складається із цілеспрямованих людей, професіоналів… Саме завдяки цьому безцінному капіталу, що формувався на підприємстві протягом багатьох десятиліть, Миргородський завод мінеральних вод зумів не лише зберегти свою працездатність після затяжної економічної кризи в країні на початку 90-х років ХХ ст., а й завоював лідерські позиції на українському ринку мінеральних вод.На даний час ведуться роботи по розвідці і освоєнню Немирівського родовища радонових вод. Розповсюдження та специфіка складу підземних вод значною мірою визначаються особливостями геологічної будови регіону. За хімічним складом води цього комплексу відносяться до типу гідрокарбонатних магній-кальцієвих або кальцієвих з мінералізацією 0,4 - 0,8 г/дм3. Води цього горизонту найчастіше використовуються для централізованого водопостачання, особливо в північній, центральній та східній частині України. Води цього горизонту від прісних в пісковиках до мінеральних хлоридних натрієвих з мінералізацією до 5-6 г/дм3 серед базальтових лав і туфів.Загальний обєм відомих запасів мінеральної води в країні складає 2,4 млн. куб. км. Однією з найбільших проблем основних виробників, яка стримує ріст ринку мінеральної води є фальсифікація від

План
Зміст

Вступ

1. Соціально-економічна сутність, структура і значення виробництва мінеральних вод в господарстві України

2. Передумови розвитку і розміщення виробництва мінеральних вод на території України

3. Технологія обробки і фасування вуглекислих вод

4. Технологія обробки і фасування мінеральних вод, що містять залізо

5. Технологія обробки і фасування мінеральних вод, які містять сульфатвідновлюючі бактерії

6. Сучасний етап розвитку виробництва мінеральних вод України

7. Територіальна структура виробництва мінеральних вод на території України

8. Продукція виробництва мінеральних вод у зовнішній та внутрішній торгівлі

9. Проблеми і перспективи розвитку виробництва мінеральних вод а території України

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?