Розвиток і розміщення потенційно небезпечних виробництв у містах України та їх вплив на економіку техногенно-екологічної безпеки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 240
Поняття "потенційно небезпечне виробництво". Методологічні принципи економіки безпеки розвитку і функціонування міст. Підходи до ідентифікації видів небезпек техногенного походження. Аналіз і діагностика розміщення потенційно небезпечних виробництв.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна Академія наук України Рада по вивченню продуктивних сил УкраїниРобота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. кандидат економічних наук Коржунова Наталія Володимирівна, старший науковий співробітник Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. Захист дисертації відбудеться "_4_"_березня_" 1999 р. о _1430_ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.160.01 в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 252032, м.Київ - 32, бульвар Тараса Шевченка, 60, третій поверх. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 252032, м.Київ - 32, бульвар Тараса Шевченка, 60.Зростання кількості та масштабів одиничних потужностей промислових обєктів не супроводжувалось створенням адекватної потребам суспільства системи забезпечення техногенно-екологічної безпеки населення і економіки. Враховуючи, що близько 90-92% виробничих потужностей промисловості, в тому числі і потенційно небезпечних виробництв, локалізується в містах, є необхідність комплексного дослідження питань їх розвитку і розміщення у міському середовищі та наукових розробок, повязаних з методологічним і методичним забезпеченням оцінки ризику і запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного походження. У звязку з цим постає потреба вивчення проблем розміщення та розвитку потенційно небезпечних виробництв у містах, упередження надзвичайних ситуацій, підвищення якості управління техногенно-екологічною безпекою міського середовища через удосконалення системи нових економічних механізмів з урахуванням особливостей економіки перехідного періоду. Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідних робіт, які виконуються Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема по темах: 4.2.1.2.54 “Прогноз (схема) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів”; 4.2.1.2.53 “Комплексний прогноз науково-технічного і соціально-економічного розвитку України”; "Державна програма соціально-економічного розвитку Полісся", №252; 11.01.00/035-93 “Приватизація потенційно небезпечних виробництв: механізм реалізації та методологія моніторингу еколого-економічного становища”. провести аналіз і діагностику розміщення потенційно небезпечних виробництв, економіки техногенно-екологічної безпеки міст і визначити місце та роль потенційно небезпечних підприємств в господарському комплексі міського середовища;Перший розділ “Теоретико-методологічні питання розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв та техногенно-екологічна безпека” присвячено викладенню теоретико-методологічних аспектів процесу розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв та їх впливу на економіку техногенно-екологічної безпеки. Проаналізовано зміст поняття "потенційно небезпечне виробництво", проведено ідентифікацію основних видів техногенних небезпек, обгрунтовано найбільш важливі принципи техногенно-екологічної безпеки розвитку, життєзабезпечення міст. Вони мають постійну негативну дію на населення і середовище завдяки шкідливим впливам, що спричинюють незворотню деградацію екосистем; можливість прогнозу результатів подібних процесів може бути визначена за масштабами впливів в просторі і часі на основі спостережень, аналізу і розрахунків. У містах з чисельністю населення від 100 до 500 тис. чол. розміщено: 32% ХНВ (18,5% зон можливого їх ураження, 27,4% населення, що потрапляє в ці зони); 20% РНВ (17% зон можливого радіаційного ураження, 13% населення, що потрапляє в ці зони); 26% ВПНВ (0,21% зон можливого їх ураження, 0,002% населення, що потрапляє в ці зони). У містах з чисельністю населення до 100 тис. чол. локалізовано: 43% ХНВ (67,3% зон можливого їх ураження, 30,8% населення, що потрапляє в ці зони); 80% РНВ (83% зон можливого їх ураження, 87% населення, що потрапляє в ці зони); 50% ВПНВ (99,6% зон можливого їх ураження, 0,18% населення, що потрапляє в ці зони).Проведене дисертаційне дослідження розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв та їх впливу на економіку техногенно-екологічної безпеки дало можливість зробити ряд висновків та рекомендацій, що мають теоретичне та практичне значення, а саме: 1. Запропоновано ряд методологічних принципів, дотримання яких при розвитку і розміщенні ПНВ сприяє забезпеченню техногенно-екологічної безпеки. Це відкриває можливість обчислення значень рівня ймовірності появи надзвичайної ситуації техногенного походження по кожному обєкту і по місту в цілому, на основі показників залежності надійності технічних систем від часу їх експлуатації. Розрахунки свідчать, що існуючі ПНВ, площі зон можливого ураження та кількості населення, що потрапляє в ці зони розподілені по містах України нерівномірно: на міста з чисельністю населення до 100 тис. чол.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?