Розвиток і розміщення комплексу з виробництва будівельних матеріалів України - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 144
Соціально-економічна суть, структура і значення комплексу з виробництва будівельних матеріалів в господарстві України. Природно-сировинні передумови розвитку і розміщення. Сучасний стан розвитку комплексу з виробництва будівельних матеріалів України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки УкраїниПоглиблене вивчення комплексу з виробництва будівельних матеріалів має надзвичайно велике значення на сучасному етапі розвитку економіки України. Від будівельної галузі залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. А розвиток будівельної галузі напряму залежить від розвитку виробництва будівельних матеріалів, і чим досконалішими, якіснішими і доступнішими будуть будівельні матеріали як для промисловості, так більш широкого загалу - тим більшими будуть темпи розвитку народного господарства.Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виробництво будівельних матеріалів, власне будівництво, будівельне машинобудування, проектно-конструкторські й дослідні роботи в галузі будівництва. Наприклад виробництво цегли складається з виробництва силікатної та глиняної цегли Для опису структури комплексу була складена галузева схема на основі даних з джерела 16. За економічним призначенням продукція комплексу будматеріалів належить до виробництва засобів виробництва (група А) і є основною частиною матеріально-технічної бази будівництва, забезпечує зростання обсягів капітального будівництва та його технічний прогрес на основі впровадження ефективних матеріалів і конструкцій. Ця промисловість має велике значення для індустріалізації будівництва, зниження його вартості, економії металу і деревини, підвищення ефективності капітальних вкладень у народне господарство. Комплекс охоплює майже 10% усіх зайнятих в народному господарстві, з них 6% - в будівництві.Необхідність постійного здійснення капітального будівництва визначає велике значення промисловості будівельних матеріалів. Найбільш важливими її підгалузями є: виробництво стінових матеріалів, цементна промисловість, видобуток і первісна обробка мінерально-будівельних матеріалів, склоробна промисловість, виробництво облицювальних, оздоблювальних матеріалів, виробництво санітарно-технічних виробів. Швидке зростання капітального будівництва викликало необхідність індустріалізації будівельного виробництва з виготовленням на спеціалізованих заводах чрних залізобетонних конструкцій і деталей. У будівництві використовують природний стіновий камінь (туф, вапняки, пиляльний) і будівельний камінь (міцні осадові, магматичні та метаморфічні породи). Так, за часів Радянського Союзу галузь розвивалася швидкими темпами, але з його розпадом ситуація змінилася - інвестиції з кожним роком все менше і менше залучалися в галузь.Розповсюдженість запасів сировини по всій території України забезпечили розвиток великої кількості галузей даної промисловості. Цемент використовується як основний вяжучий матеріал у виробництві бетону, залізобетону та шлакоблоків. Діаграма 3.1 показує, що зараз намітилася тенденція щодо зростання виробництва цементу, проте сучасні обсяги виробництва є в 2,5 рази меншими, ніж у 2000 році. До 2000 року обсяги виробництва спадали, але зараз намітилася позитивна тенденція щодо стабільного збільшення обсягів виробництва. Важливо зауважити, що цегла є основним стіновим матеріалом у приватному будівництві, а зростання обсягів виробництва говорять про зростання обсягів приватного будівництва.Цемент використовується як основний вяжучий матеріал у виробництві бетону, залізобетону і шлакоблоків. У Донбасі залягають високоякісні карбонатні породи, тому тут споруджено найбільші цементні підприємства України - Амвросіївський цементний комбінат (до нього належать пять заводів і чотири карєри), Краматорський, Єнакіївський. Цементні заводи цих областей випускають портландцемент і шлакопортландцемент, використовуючи для виробництва останнього шлаки металургійних заводів. На території південних областей України працюють Бахчисарайський (Автономна Республіка Крим), Ольшанський (Миколаївська обл.), Одеський та інші заводи. В середньому на одне підприємство (їх в Україні 15) припадає 1,3 млн. т цементу на рік.Основи ефективної діяльності господарства певної території або підприємства закладаються ще на етапі проектування просторової локалізації їх. Оптимальне розміщення підприємства щодо сировинних і трудових ресурсів, районів збуту продукції означає максимальне зниження витрат на виробництво продукції, що, зрештою зумовлює економію затрат суспільної праці, низьку собівартість продукції у виробника. Будівельно-промисловий комплекс України має значний потенціал до розвитку та його вдосконалення щодо сучасних потреб та тенденцій розвинутої економіки. Макрорівневий елемент повністю залежить від державного регулювання, що повинно ґрунтуватись на непрямих методах впливу на галузь та економіку в цілому. Як мікрорівневий елемент можна розглядати діяльність підприємств щодо їх стратегічного розвитку та використання новітніх технологій, прогресивних та сучасних методів проведення діяльності.

План
Зміст

Вступ

1. Соціально-економічна суть, структура і значення комплексу з виробництва будівельних матеріалів в господарстві України

2. Передумови розвитку і розміщення комплексу з виробництва будівельних матеріалів України

2.1 природно-сировинні;

2.2 техніко-економічні;

2.3 споживчі;

2.4 історичні.

3 Сучасний стан розвитку комплексу з виробництва будівельних матеріалів України

4 Територіальна структура комплексу з виробництва будівельних матеріалів України: основні центри, промислові вузли, райони

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?