Розвиток і підвищення ефективності виробництва молокопродукції на підприємствах АПК - Автореферат

бесплатно 0
4.5 158
Визначення та аналіз особливостей впливу показників якості молокопродукції на рівень формування ціни та рентабельності її виробництва. Розробка ефективних стратегій розвитку галузі молочного скотарства та форм інноваційної діяльності підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Аранчій Валентина Іванівна Полтавська державна аграрна академія, перший проректор. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Березін Олександр Вікторович, Полтавський університет споживчої кооперації завідувач кафедри економіки підприємства; кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Марченко Валерій Анатолійович Інститут тваринництва УААН завідувач лабораторією моніторингу, ринку сільськогосподарської продукції та менеджменту. Захист відбудеться 26 березня 2010 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.804.01. у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м.Питанням розвитку молочного скотарства й виробництва молока, теоретичним і практичним аспектам формування та функціонування ринку молока і молочної продукції присвячено ряд наукових праць вчених економістів-аграрників: П.С.Березівського, В.І.Бойка, Н.К.Васильєвої, В.В.Ковриги, В.Н.Зимовця, Л.А.Євчук, М.П.Коржинського, Л.В.Курносенка, А.М.Михайлової, В.А.Марченка, В.О.Пабата та інших. Особливі властивості молока і продуктів його переробки зумовлюють необхідність стабільного розвитку виробництва та реалізації цих продуктів: безперебійного забезпечення населення молочними продуктами та гарантованого надходження сировини до переробних підприємств. визначити особливості впливу показників якості молокопродукції на рівень формування ціни та рентабельність її виробництва; Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних і методологічних основ комплексного дослідження ефективності виробництва, переробки та реалізації продукції молочного скотарства в аграрному секторі з урахуванням регіональних та організаційно-виробничих особливостей. До найвагоміших результатів дисертаційного дослідження, що характеризують наукову новизну, належать: вперше: - запропоновано форму інтеграції виробників молочної продукції та підприємств по її переробці на засадах формування кластерів молокопродукції, що буде сприяти обєднанню зусиль підприємств і субєктів інвестиційної та інноваційної діяльності, та забезпечуватиме переваги у конкурентній боротьбі;У першому розділі - „Теоретичні засади формування ефективного виробництва і переробки молока ” - розглядаються теоретичні і методичні аспекти економічної ефективності виробництва в молокопродуктовому підкомплексі, досліджуються проблеми та тенденції галузі виробництва та переробки молока в Україні, аналізується методика оцінки ефективності функціонування підприємств агропромислового комплексу. Прибуток разом із собівартістю утворюють ціну виробництва продукції. В дисертації розглядається методика еквівалентної ціни, що полягає в обґрунтуванні нормативної собівартості виробництва і збуту продукції та маси прибутку на авансований капітал, виходячи з норми прибутку на капітал. У другому розділі - „Стан та оцінка ефективності виробництва і переробки молока в регіоні ” - здійснений аналіз стану виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами в Полтавській області, визначено ефективність діяльності молокопереробних підприємств регіону та досліджено оцінку економічної ефективності виробництва продукції на підприємствах молокопродуктового підкомплексу. Витрати кормів на виробництво 1 центнера молока становлять 1,41 центнерів кормових одиниць, в тому числі концентрованих - 0,26, при нормі для корів із продуктивністю 3000 кг на рік, відповідно, 1,5 і 0,28.Збільшення прибутку та рентабельності виробництва можна досягти двома шляхами: зниження собівартості продукції та підвищення ціни реалізації. У звязку з цим вивчаються додаткові показники якості продукції, що впливають на величину прибутку та рівень рентабельності виробництва підприємства. Організаційно-економічні аспекти розвитку молочного скотарства з урахуванням якості сировини, забезпечують удосконалення системи мотивації та стимулювання праці, що впливають на її ціноутворення. Аналіз основних показників розвитку молочного скотарства в досліджуваних сільськогосподарських підприємствах показав, що ситуація в галузі з 90-х років значно погіршилась. Першочерговим завданням для галузі повинно стати збереження існуючого рівня концентрації виробництва продукції з подальшим його нарощуванням.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?