Розвиток і корекція мисленнєвих операцій у дітей різного віку та статі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 130
Теоретико-методологічні засади сутності та механізмів функціонування мисленнєвих операцій. Характеристика системи методів дослідження та визначення особливості їх розвитку в учнів різного віку та статі. Система корекції мисленнєвих операцій в учнів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Розвиток і корекція мисленнєвих операцій у дітей різного віку та статі Робота виконана в Південноукраїнському державному педагогічному університеті (м. Захист відбудеться “13 ”грудня 2000 р. о 9.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.01 Південноукраїнського державного педагогічного університету (м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету (м.Визначення особливостей розвитку та механізмів взаємодії мисленнєвих операцій, розкриття їх змісту функціонування створює сприятливі умови для пізнання мислення як одного із провідних процесів людини (А.В.Брушлинський, 1983 р.; Л.М.Веккер, 1976 р.; Я.О.Пономарьов, 1967 р. та ін.). Тому вирішення поставленої проблеми спрямовано не тільки на поглиблення пізнання механізмів формування мисленнєвих операцій, а й на розробку науково-методичних умов, які б дозволяли цілеспрямовано проводити корекцію відхилень розвитку мисленнєвих операцій в дітей шкільного віку. Це й обумовило вибір теми дослідження “Розвиток і корекція мисленнєвих операцій у дітей різного віку та статі”. Для вивчення операції аналізу в старших дошкільників та учнів першого класу використовувалися методика “Схожість і відмінність” (Н.Головань.); в учнів 3, 5, 9 та 10 класів - адаптована методика “Аналіз відношення понять” (Є.І.Рогов). Для визначення рівня сформованості операції узагальнення в дошкільників та учнів 1 класу використовувалася методика “Назви одним словом” (Т.П.Свистунова); у учнів 3, 5, 9 та 10 класів - методика “Виключення слів” (Р.Р.Римський).За показником синтезу високі значення спостерігаються у 8 учнів, вище середнього - у 21 першокласника, середні - в 15 дітей, нижче середнього - в 5 учнів, низькі - в 1 дитини. Така ж сама тенденція спостерігається за показником порівняння, де високі значення фіксуються у 8 учнів, вище середнього - у 23 респондентів, середні - в 15 дітей, нижче середнього - у 3 першокласників, низькі - в 1 учня. За показником узагальнення високі значення спостерігаються у 27 дітей, вище середнього - у 12 учнів, середні - в 7 респондентів, нижче середнього - у 3 учнів, низькі - в 1 дитини. Аналіз первинних даних показників, що характеризують особливості сформованості мисленнєвих операцій в дітей девяти років засвідчив, що високі значення операції аналізу фіксуються у 2 учнів, значення вище середнього - в 10 респондентів, середні - у 22 дітей, нижче середнього - у 12 учнів, низькі - в 4 третьокласників. За операцією порівняння було виявлено інші показники: високі значення зафіксовані в 4 третьокласників, вище середнього - в 15 учнів, середні - у 20 дітей, нижче середнього - в 9 учнів, низькі - у 2 респондентів.У дисертації наведено теоретико-методологічне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми корекції і розвитку мисленнєвих операцій в дітей різного віку та статі, що виявляється в уточненні сутності і складу мисленнєвих операцій, їх механізмів функціонування, розвитку в учнів шести - шістнадцяти років та створенні цілеспрямованої системи корекції їх відхилень. При цьому, під мисленнєвими операціями слід розуміти певні одиниці мисленнєвого процесу, що мають набір своїх дій, механізми функціонування яких характеризують їх змістову специфіку. Встановлено, що мисленнєві операції як складові процесу мислення, мають свої специфічні дії: аналіз - розподіл предметів та понять на складові частини, синтез - поєднання окремих елементів в єдине ціле, порівняння - виявлення подібного та різного між предметами, узагальнення - знаходження загального в заданих предметах або явищах, класифікація - розподіл предметів та явищ визначеного типу по групах та підгрупах залежно від схожості їх один з одним, абстрагування - вичленення суттєвих ознак у предметах, поєднання предметів за певною ознакою. В учнів 9 років провідними виступають операції узагальнення та класифікації; в учнів 10 років - операції класифікації та абстрагування; в учнів 15 років - операції аналізу та синтезу. Це засвідчили достовірні відмінності між початковими та кінцевими результатами між показниками синтезу, порівняння, узагальнення та класифікації - в дітей 6 років; синтезу, узагальнення та класифікації - в дітей 7 років; аналізу, синтезу, узагальнення, класифікації та абстрагування в дітей 9 років; показником класифікації в дітей 10 років.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?