Розвиток і географія автомобільного транспорту світу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 99
Загальна характеристика автомобільного транспорту. Його географія, зв"язок з економічним зростанням, сучасні проблеми. Використання його засобів в туризмі. Фактори розвитку і розміщення транспортної системи. Значення та завдання транспортної логістики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.3 Характеристика автомобільного транспорту в туризмі.1 Фактори розміщення автомобільного транспорту3.1 Екологія і автомобільний транспортЗа обсягом перевезень у тонах він займає друге місце, перевозячи понад 24 % (за період за січень-жовтень 2013 р.) всіх вантажів в країні [14,15]. Автомобільний транспорт характеризується високою мобільністю, великою різноманітністю транспортних засобів по вантажопідйомності, вантажомісткості, призначенню, конструктивним і економічними характеристиками, завдяки чому він може перевозити різні за видом, характером, обсягом і розміром партії вантажу, забезпечуючи високу швидкість їх доставки. Від якості роботи автомобільного транспорту залежать організація безперебійної торгівлі, задоволення попиту сільського населення на товари, успішне виконання плану товарообороту, швидкість товароруху, розмір товарних запасів і товарообігу, рівень витрат за окремими статтями, собівартість продукції і рівень рентабельності торгівлі, заготівельної та виробничої діяльності. Економіка автомобільного транспорту - це галузева наука, що вивчає форми прояву економічних законів та практичне використання їх на автомобільному транспорті. Предметом дослідження цієї науки є закономірності функціонування і розвитку автомобільного виробництва, покликаного забезпечувати безперебійне перевезення вантажів і пасажирів і обслуговувати сферу виробництва та обігу матеріальної продукції інших галузей народного господарства.Транспорт - це галузь матеріального виробництва, що забезпечує перевезення пасажирів і вантажів. До транспорту дехто зараховує лінії електропередач (оскільки ними передається не що інше як енергія). За призначенням виокремлюють транспорт загального користування, що обслуговує сферу обігу і населення, транспорт незагального користування (внутрішньовиробничі переміщення сировини, напівфабрикатів, готових виробів тощо), а також транспорт особистого користування. Шляхи сполучення, транспортні підприємства і транспортні засоби утворюють разом світову транспорту систему. Великого поширення набула, зокрема, контейнеризація перевезень, яка сприяла підвищенню продуктивності праці на транспорті у кілька разів завдяки спрощенню вантажно-розвантажувальних операцій.Серед специфічних чинників економічного зростання виділяють: інформаційні ресурси, тип галузевої структури економіки, інвестиції в людський капітал, рівень розвитку виробничої, зокрема, транспортної інфраструктури, регіональні фактори, а також механізм міжрегіонального взаємодії, що мають принципове значення для країн зі складною територіальною структурою. З іншого боку, економічне зростання визначається наявністю розвиненої експортної бази, конкурентоспроможність якої визначається наявністю умов для інтенсивних міжрегіональних (міждержавних) товарних потоків, в якості яких виступають рівень розвитку та особливості розміщення транспортної мережі, витрати на транспортування і страхування вантажів, рівень цін на послуги перевізників на автомобільному, залізно - дорожньому, водному та повітряному видах транспорту. Це дозволяє розглядати транспорт в якості чинника, що сприяє соціально орієнтованості економічного зростання, бо транспорт дозволяє знизити регіональну диференціацію рівнів соціально-економічного розвитку. Інноваційний тип економічного зростання висуває нові вимоги до транспорту і основними параметрами його розвитку. При збереженні головних функцій транспортної системи (інструмент єдності національних товарних ринків і взаємозвязку регіонів; фактор, що створює і організує єдиний економічний простір; джерело розвитку територіального поділу праці та реалізації порівняльних конкурентних переваг; умова забезпечення безпеки країни; засіб переміщення і зростання рухливості населення, масштаби, напрями і стратегія розвитку транспорту повинні носити випереджаючий характер порівняно з параметрами соціально-економічного розвитку країни в цілому.Він молодше залізничного і водного, перші автомобілі зявилися наприкінці XIX століття. Зручність транспортування автомобільним транспортом повязане з можливістю прийому і доставки вантажу від дверей до дверей за будь-якими маршрутами, до кожного підприємства або житлового будинку в будь-який час можна підїхати на автомобілі, тому, хоча автомобіль поступається літака в швидкості, він найбільш зручний на відстанях до кількох сотень кілометрів. При перевезеннях на далекі відстані автотранспорт найбільш ефективний при транспортуванні таких вантажів: · швидкопсувних, · особливо цінних, · які потребують швидкої доставки, · незручних для доставки іншими видами транспорту. У громадському автомобільному транспорті використовуються автобуси (багатомісні пасажирські автомобілі місткістю понад 8 пасажирів).

План
Зміст

Вступ

Розділ І. Загальна характеристика світового транспорту

1.1 Транспорт та економічне зростання

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?