Розв’язування економетричних задач - Методичка

бесплатно 0
4.5 67
Застосування електоронних таблиць та пакетів прикладних програм у статистичних та економетричних розрахунках. Побудова парної та непарної лінійної регресійної моделі економічних процесів. Моделювання економічних процесів для прогнозу та прийняття рішень.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Матриця дорівнює матриці , якщо вони однакових розмірів, наприклад (m x n), і мають однакові відповідні елементи: . Сумою двох матриць і порядку (m x n) називається матриця , яка має такий самий порядок (m x n), причому кожен елемент матриці дорівнює сумі відповідних елементів матриць і : . Дві матриці і називаються узгодженими, якщо кількість стовпців першої матриці дорівнює кількості рядків другої матриці . Якщо матриці порядку (m x n) і порядку (n x p) узгоджені, то добутком цих матриць називається матриця порядку (m x p), для якої елемент дорівнює добутку кожного елемента і-го рядка матриці на j-й стовпець матриці . Матриця ’називається транспонованою відносно матриці , якщо кожен стовпець матриці ’є відповідним рядком матриці , тобто перший стовпець матриці ’є першим рядком матриці , відповідно другий стовпець матриці ’є другим рядком матриці і т.д.

Список литературы
Грубер Й. Эконометрия. Т.1. Введение в эконометрию. - К., 1996.

Замков О.О., Толстопятенко А.В.,Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. - М.:МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997.

Лукяненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика:Підручник. - К.: Тов. “Знання”, 1998.

Лукяненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика:Практикум з використанням компютера. - К.: Тов. “Знання”, 1998.

Толбатов Ю.А. Економетрика:Підручник для студентів екон.спец.вищ.навч.закл. - К.:Четверта хвиля,1997.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?