Розв’язання задач з елементарної математики в пакеті Maple-8 - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 107
Використання встроених функцій елементарних перетворень пакету Maple. Зображення основних геометричних фігур. Використання функції RootOf для позначення будь-якого кореня виразу, заданого як її параметр. Оператор виділення повного квадрату в чисельнику.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Використовуємо встроені функції елементарних перетворень пакету MAPLE: simplify-спростити, expand-розкрити скобки, factor-розкласти на множники normal-привести к спільному знаменнику combine-перетворення ступеня collect-привести подібні члени Спрощуємо вираз за допомогою оператора simplify - спростити (останній результат Maple зберігає під імям %) Розкладаємо на множники вираз q1 за допомогою оператора factor Використовуємо встроені функції елементарних перетворень пакету MAPLE: simplify-спростити, expand-розкрити скобки, factor-розкласти на множники normal-привести к спільному знаменнику combine-перетворення ступеня collect-привести подібні члени Використовуємо встроені функції елементарних перетворень пакету MAPLE: simplify-спростити, factor-розкласти на множники combine-перетворення ступеня collect-привести подібні члени.

План
Зміст

Вихідні дані завдань варіанту №6

1. Завдання №1

1.1. Задача 1.1 (вар. №6)

1.2. Задача 1.2 (вар. №6)

2. Завдання №2

2.1. Задача 2.1 (вар. №6)

2.2. Задача 2.2 (вар. №6)

3. Завдання №3

3.1. Задача 3.1 (вар. №6)

3.2. Задача 3.2 (вар. №6)

4. Завдання №4

4.1. Задача 4.1 (вар. №6)

4.2. Задача 4.2 (вар. №6)

5. Завдання №5

5.1. Задача 5.1 (вар. №6)

5.2. Задача 5.2 (вар. №6)

6. Завдання №6

6.1. Задача 6.1 (вар. №6)

6.2. Задача 6.2 (вар. №6)

7. Завдання №7

7.1. Задача 7.1 (вар. №6)

7.2. Задача 7.2 (вар. №6)

8. Завдання №8

8.1. Задача 8.1 (вар. №6)

8.2. Задача 8.2 (вар. №6)

9. Завдання №9

9.1. Задача 9.1 (вар. №6)

9.2. Задача 9.2 (вар. №6)

10. Завдання №10

10.1. Задача 10.1 (вар. №6)

10.2. Задача 10.2 (вар. №6)

11. Завдання №11

Список використаної літератури

Вихідні дані завдань варіанту №6

1. Завдання №1

1.1 Задача 1.1 (вар. №6)

Список литературы
1. Аладьев В.З., Богдявичюс М.А. Решение физикотехнических и математических задач с пакетом Maple V. В.:Техника, 1999. - 686 с.

2. Васильев А.Н. Maple 8. СПБ.:Диалектика, 2003. - 352 с.

3. Дьяконов В.П. Maple 9 в математике, физике и образовании. М.:СОЛОН-Пресс, 2004. - 688 с.

4. Дьяконов В.П. Maple 8 в математике, физике и образовании. М.:СОЛОН-Пресс, 2003. - 656 с.

5. Матросов А.В. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики. - СПБ.: БХВ-Петербург, 2001. - 528 с.

6. Сдвижков О.А. Математика на компьютере: Maple 8. М.: СОЛОН-Пресс, 2003. - 176с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?