Розв’язання задач лінійного програмування в середовищі MATLAB - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 111
Характеристика середовища MATLAB та допоміжного пакету Optimization Toolbox. Функція linprog та її застосування у вирішенні оптимізаційних задач. Приклад вирішення задачі лінійного програмування у середовищі MATLAB. Вирішення задач мінімізації функцій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Однією з важливих сфер використання систем компютерної математики, таких, як MATLAB у наукових дослідженнях і університетах є розвязування і дослідження екстремальних задач, що виникають у різних галузях людської діяльності: від самої математики до компютерної техніки, економіки, управління тощо. Стейнхауса [1], універсальний математичний пакет MATLAB, проаналізовано його основні засоби, призначені для знаходження екстремумів функцій від багатьох змінних, а також для розвязування задач програмування. Це обумовлено тим, що: - по-перше, не дивлячись на те, що МОН України визначило пакет MATLAB як базовий для ВНЗ України, використання цього пакету при вивченні математичних дисциплін, за даними проведеного Ю. по-друге, пакет MATLAB, за результатами дослідження, має найбільш потужні і гнучкі засоби розвязування екстремальних задач, які дозволяють не лише одержати наближені розвязки досить широкого класу задач оптимізації, але й завдяки прямому доступу до широкого набору параметрів, проводити всебічний аналіз ітераційного процесу та методів, які при цьому використовуються. Стислість і наочність програмування і виняткові можливості візуалізації результатів роблять систему дуже ефективною при пошуках і апробації нових алгоритмів, при проведенні разових розрахунків і в навчальному процесі, оскільки її можна освоювати без попереднього знайомства з основами програмування й виконувати такі складні приклади, які неможливо робити з використанням інших систем.Широкі аналітичні, обчислювальні і графічні можливості сучасних математичних пакетів роблять їх одними з основних інструментів у професійній діяльності математика-аналітика, інженера, економіста-кібернетика тощо. Тому їх використання у навчальному процесі ВНЗ при вивченні математичних дисциплін дозволить підвищити рівень професійної підготовки студентів, рівень їх математичної та інформаційної культури, зробити майбутніх фахівців конкурентоспроможними на міжнародному ринку праці. МОН України та ВНЗ необхідно здійснити реальні кроки для того, щоб якнайшвидше ліцензійні математичні пакети в достатній кількості зявилися на математичних кафедрах для забезпечення навчального процесу на математичних, природничих, компютерних, технічних та економічних спеціальностях. Stefan Steinhaus Comparison of mathematical programs for data analysis (Edition 4.4). Основи теорії і методів оптимізації: навч. посібник.

Вывод
Широкі аналітичні, обчислювальні і графічні можливості сучасних математичних пакетів роблять їх одними з основних інструментів у професійній діяльності математика-аналітика, інженера, економіста-кібернетика тощо. Тому їх використання у навчальному процесі ВНЗ при вивченні математичних дисциплін дозволить підвищити рівень професійної підготовки студентів, рівень їх математичної та інформаційної культури, зробити майбутніх фахівців конкурентоспроможними на міжнародному ринку праці.

МОН України та ВНЗ необхідно здійснити реальні кроки для того, щоб якнайшвидше ліцензійні математичні пакети в достатній кількості зявилися на математичних кафедрах для забезпечення навчального процесу на математичних, природничих, компютерних, технічних та економічних спеціальностях.

Список посилань

1. Stefan Steinhaus Comparison of mathematical programs for data analysis (Edition 4.4). - Munchen/Germany. - 60 p.: http://www.scientificweb.de/ncrunch/

2. Ю.В. Триус, М.І. Жалдак. Основи теорії і методів оптимізації: навч. посібник. - Черкаси: Брама-Україна, 2005. - 608 с.

3. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и практика. - М.: Нолидж, 2001. - 1296 с.

4. Дащенко О.Ф., Кириллов В.Х., Коломієць Л.В., Оробей В.Ф. MATLAB в інженерних та наукових розрахунках: Монографія. - Одеса: Астро-принт, 2003. - 214 с.

5. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків: Гриф, 2002. - 580 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?