Розв"язуючі властивості імпедансної смуги, розташованої на провідній поверхні - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 145
Електродинамічні характеристики імпедансних поверхонь. Математична модель задачі аналізу. Методи чисельного розв`язання інтегральних рівнянь Фредгольма другого роду. Характеристика впливу приймальної антени на розв"язуючі властивості імпедансної смуги.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У радіозвязку, радіолокації і техніку СВЧ часто використовують імпедансні поверхні (структури). Імпедансні поверхні (структури) знаходять широке застосування при розробці: СВЧ пристроїв із заданими властивостями, импедансных антен із заданими параметрами випромінювання, розвязуючих антенних структур, направляючих систем з необхідними характеристиками. Прикладами такого розташування можуть бути наступні випадки: антени, які розташовано на борту повітряного чи морського судна, на борту супутника, космічного корабля та інших рухомих i нерухомих обєктах, повязаних з передаванням та прийманням радіохвиль. У [1] відзначається, що імпедансні поверхні (структури) використовуються в пристроях, де відбувається обмін енергіями між електромагнітним полем і зарядженими частками (лампи бігучої хвилі, циклотрони та ін.), в антенній техніці (поверхневі антени, розвязувальні антенні пристрої й ін.). Найбільш поширеним та достатньо ефективним способом зниження заважаючої дії випромінювань передавальних антен на приймальні антени. є спосіб заснований на використанні різного роду екранів, яки розташовуються в просторі між антенами.Нехай зліва від імпедансної смузі (при ) розташована нитка стороннього (збуджуючого площину) магнітного струму одиничної амплітуди, а справа від смуги знаходиться область шириною , в межах якої задано значення імпедансу , де розташована апертура приймальної антени. Одним з можливих методів проведення оцінки розвязуючих властивостей імпедансної смуги є метод, при якому визначається відношення потужності, виділюваною прийомною антеною, коли на импедансной смузі розподілений деякий імпеданс до потужності, виділюваною прийомною антеною, коли на імпедансній смузі імпеданс дорівнює нулю. Цей коефіцієнт визначається наступною формулою: (2.18) де ; - нормовані сторонні імпеданси смуг і d (див. рисунок 2.1); - значення імпедансу у відповідних смугах; - комплексна амплітуда щільності електричного струму на смузі d, на якій розташована апертура прийомної антени, що залежить від величини стороннього імпедансу ; - комплексна амплітуда щільності електричного струму на смузі d при = 0; , - абсолютні діелектрична і магнітна проникності верхнього півпростору. З формули (2.18) видно, що коефіцієнт придушення h визначається відношенням норми щільності струму на відрізку у випадку, коли імпеданс на смузі дорівнює нулю, до норми щільності струму на тім же відрізку у випадку, коли на смузі розподілений деякий імпеданс. У цьому випадку як оцінку розвязуючих властивостей імпедансної смуги використовується величина , що визначається за наступною формулою [5]: імпедансний смуга поверхня електродинамічнийДля наближеного обчислення визначених інтегралів виду використовувався метод Симпсона (метод парабол) чисельного інтегрування [22,23] відповідно до якого: , де , 2m - число крапок розподілу інтервалу інтегрування. Функція Ханкеля другого роду нульового порядку, рівна (x) = J0{x)-i0(x) представлялася через апроксимаційні багаточлени для функцій Бесселя і Неймана, що мають наступний вид [23] при 0 <х ? 3 : J0(x) = l-2,2499997(x/3)2 l,2656208(x/3)4-0,3163866(x/3)6 * визначення типу перемінних character pop,pap,pup,pep,pok,pro,prr,ptt,prp,ppr,ptr double precision yn,yk,pi,ba,t,hpd,shr,hpp,sg,ni,ki,an * підготовка файлів для введення (уведення данних.txt) і висновку даних (результат.txt) open(2,file="данные.txt",status="old") open(1,file="etta_rez.xlt",status="new") open(3,file="lambda.xlt",status="new") open(4,file="impedance.xlt",status="new") open(5,file="modul_J.xlt",status="new") open(6,file="real_J.xlt",status="new") open(7,file="im_J.xlt",status="new") read(2,*)pop read(2,*)nn read(2,*)pap read(2,*)yn read(2,*)pup read(2,*)yk read(2,*)pep read(2,*)ba read(2,*)prr read(2,*)hpp read(2,*)pok read(2,*)lp read(2,*)pro read(2,*)ni read(2,*)ptr read(2,*)ki read(2,*)prp read(2,*)sg read(2,*)ptt read(2,*)shr read(2,*)ppr read(2,*)hpd pi=3.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?