Розв"язання системи чотирьох лінійних рівнянь. Матричний метод - Практическая работа

бесплатно 0
4.5 116
Огляд складання програми на мові програмування С для обчислення чотирьох лінійної системи рівнянь матричним методом. Обчислення алгебраїчних доповнень до елементів матриці. Аналіз ітераційних методів, заснованих на використанні повторюваного процесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мета роботи: скласти програму на мові програмування С , для обчислення чотирьох лінійної системи рівнянь матричним методом.Розвязати систему чотирьох лінійної системи рівнянь матричним методомЯк відомо матричний метод відноситься до прямих методів (матричний метод, метод Гаусса, метод Крамера ) розвязку систем , ітераційні методи це (метод Гаусса-Зейделя, метод простої ітерації, метод хорд). Прямі методи, дозволяють знайти рішення за певну кількість кроків. Скрізь далі передбачається, що: Методи вирішення більшості завдань чисельних методів (у тому числі завдань рішення лінійних алгебраїчних систем) можна розділити на два типи: прямі та ітераційні. Метод рішення задачі називається ітераційним, якщо він дає точне рішення як межа послідовності наближень, що обчислюються за однакової схемою, тобто де x - точне рішення задачі, xk - k-те наближення (ітерація) до рішення. Зазвичай вказують точність ? , з якого потрібно знайти рішення x і умова закінчення ітерацій задають таким чином, щоб норма різниці точного рішення та чергового ітераційного наближення не перевищувала ?.В =#include #include 0 using namespace std; double minor_ij(int,int); // minor - алгебрарическое дополнение double a[4][4],m[3][3]; void main(void)Робота присвячена вирішенню чотирьох системи лінійних рівнянь, а саме написанню програми на мові програмування С для вирішення поставленої задачі.

План
ЗМІСТ

Реферат

Вступ

1. Умова задач

2. Теоретична частина

3. Практична частина: результати вирішення задачі

4. Листинг програми

5. Приклад роботи програми

Висновки

Список використаної літератури

Вывод
Робота присвячена вирішенню чотирьох системи лінійних рівнянь, а саме написанню програми на мові програмування С для вирішення поставленої задачі.

В результаті виконання цієї програми будуть знайдені невідомі при чотирьох лінійних рівняннях. Дана програма зможе вирішувати будь-яку з систем чотирьох лінійних рівнянь у заданому, при її написанні, алгоритмі.

Список литературы
1. Боглаев Ю. П. Учебное пособие для студентов втузов / Боглаев Ю.П. - М.: Высшая школа, 1990. - 544

2. Калиткин Н. Н. Численные методы/ Калиткин Н.Н. - М.: Наука, 1978. - 512с.

3. Самарский А. А. Численные методы/ Самарский А. А., Гулин А. В. - М.: Наука, 1989, 432с.

4. Методические указания к выполнению лабораторных работ по вычислительной математике в среде Mathcad /Сост. Доц. к. ф.- м. н. И. В. Гомилко - Днепропетровск: ДНУ, 2010 (стр. 6-12)

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?