Розробка Web-сайту відділу кадрів Добротвірської ТЕС - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 95
Необхідність вдосконалення функціонування оформлення відпусток відділу кадрів Добротвірської ТЕС. Розробка та впровадження інформаційної системи на основі Mу SQL - вільної системи управління базами даних. Описання процесу створення сайту на Webnode.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сьогодні значно зросла соціальна роль глобальної мережі Інтернет. Постійне використання інформаційних електронних ресурсів Інтернет стало необхідністю в усіх галузях людської діяльності. Поширення сучасних інформаційних технологій вплинуло на всі сфери суспільного життя, стало глобальним фактором цивілізаційного розвитку. За сучасних умов для підвищення ефективності керування необхідно більше приділяти уваги вдосконаленню роботи з документами, тому що всяке управлінське рішення завжди базується на інформації, на службовій документації. Сучасне суспільство характеризується швидким поширенням нових інформаційних технологій і радикальними змінами соціально-економічного життя під впливом цих процесів.Документи, що регулюють питання прийому на роботу, переведення, надання і оформлення відпусток, належать до документів з особового складу (кадрових документів). Жернаков В.В. в підручнику "Трудове право" в розділі 9 "Час відпочинку" окремим підпунктом описав відпустки: поняття, види та порядок надання. Де дав детальне визначення відпустки: Відпустка - це встановлена законом, колективним договором або трудовим контрактом певна кількість календарних днів безперервного відпочинку, які надаються працівникові роботодавцем у календарному році з оплатою або без оплати їх із збереженням місця роботи (посади) за працівником на цей час. Також подав детальну класифікацію відпусток, описав про порядок надання, оформлення відпустки, обрахування стажу роботи на відпустку, а також вказав на те, як можна поділити відпустку [8]. Відпустка - це час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати.Метою діяльності відділу кадрів є організація роботи відділу таким чином, щоб забезпечити ефективний підбір, забезпечення організації системи безперервного навчання та підвищення кваліфікації персоналу, розстановку та нагляд за кадрами на підприємстві з метою зростання продуктивності праці на Добротвірській ТЕС. Одним з основних напрямів роботи відділі кадрів Добротвірської ТЕС є оформлення відпусток працівників, які класифікуються за різними ознаками і можуть надаватися з різних причин. 79 КЗПП України щорічна основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи в даній установі, організації [1]. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються керівником установи, організації за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом і доводиться до відома всіх працівників. Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, не використав щорічні відпустки (повністю або частково) і не отримав за них грошову компенсацію, то в стаж роботи, що надає право на щорічні відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки на попередньому місці роботи.Цю систему управління базами даних з відкритим кодом було створено як альтернатива комерційним системам. Гнучкість СУБД MYSQL забезпечується підтримкою великої кількості типів таблиць: користувачі можуть вибрати як таблиці типу MYISAM, що підтримують повнотекстовий пошук, так і таблиці INNODB, що підтримують транзакції на рівні окремих записів. Технічні можливості СУБД MYSQL: MYSQL є системою клієнт-сервер, яка містить багато-поточний SQL - сервер, що забезпечує підтримку різних обчислювальних машин баз даних, а також кілька різних клієнтських програм і бібліотек, засоби адміністрування і широкий спектр програмних інтерфейсів. Один сервер MYSQL може підтримувати відразу декілька баз даних, доступ до яких може розмежовуватися логіном і паролем. Structured query language - мова структурованих запитів) - декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що застосовується для формування запитів, оновлення і керування реляційними БД, створення схеми бази даних і її модифікації, системи контролю за доступом до бази даних.Webnode представляє собою інтернет-інструмент для швидкого створення веб-сайтів та інтернет-магазинів. На сторінці можна легко розмістити безліч інтерактивних елементів, таких як опитування, статті, дискусійні форуми, блоги, актуальні питання, форми і т.д. Westcom сама компанія була заснована в 1998 році і з моменту її створення, інтенсивно залучені в сфері інформаційних технологій. Вона має справу з послугами в області інформаційних систем, веб-хостинг і serverhosting, а також науково-дослідних, аналітичних та дослідно-конструкторських робіт в індустрії програмного забезпечення. На основі досвіду, накопиченого Webnode розроблений таким чином, щоб його можна було використовувати користувачам без технічних знань [21].Webnode є конструктором сайту, який дозволяє створити безкоштовний і простий вебсайт. Ми не повинні піклуватися про хостинг, тому що Webnode працює одночасно в якості безкоштовного сервісу хостингу [21]. Не потрібно бути графічним дизайнером - Webnode вже підготував безліч тем оформлення дл

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналітичний огляд джерел

1.1 Огляд наукових та навчально-методичних джерел

1.2 Аналіз діяльності відділу кадрів Добротвірської ТЕС

Розділ 2. Вибір засобів реалізації завдання

2.1 Система управління базами даних Му SQL

2.2 Webnode - засіб для створення сайтів

Розділ 3. Практична реалізація

3.1 Описання процесу створення сайту на Webnode

3.2 Наповнення сайту відділу кадрів Добротвірської ТЕС

Висновки

Список використаної літератури кадри інформаційний база сайт

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?