Розробка виробничо-фінансового плану лісогосподарського підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 131
Природні та економічні умови району діяльності лісогосподарського підприємства. Рівень інтенсивності ведення лісового господарства і виробнича потужність лісгоспу. Обсяги заготівлі деревини. Розрахунок вартості послуг механізмів і кінного транспорту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.3.5 Рівень інтенсивності ведення лісового господарства і виробнича потужність лісгоспу3.1 Розрахунок витрат праці і заробітної плати 3.2 Розрахунок вартості послуг механізмів і кінного транспорту4.1 Календарний графік використання робітниківСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇДля закріплення навичок складання розрахунків по плануванню і організації лісогосподарського виробництва, набуття майбутніми техніками лісового господарства комплексного економічного мислення навчальним планом і програмою передбачено виконання курсової роботи. В якості теми курсової роботи рекомендується розрахунок показників виробничо-фінансового плану, так як саме така робота охоплює всі розділи вивченого курсу. Під час складання виробничо-фінансового плану студентами виконуються розрахунки затрат на окремі види робіт, лісоуправління, розраховують джерела покриття витрат на лісогосподарські заходи і утримання апарату управління з врахуванням застосування прогресивних технологій і раціонального використання машин, механізмів, матеріальних і трудових ресурсів.ДП «Компаніївське лісове господарство» (далі лісгосп) розташоване в центральній частині Кіровоградської області на території Кіровоградського, Компаніївського, Новгородського, Знамянського адміністративних районів та м. Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до зони північного (Байрачного) степу, Правобережно-Дніпровського північно-степового лісогосподарського округу, Бузько-Дніпровського лісогосподарського району. Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці 1.2. Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень мають місце пізні весняні та ранні осінні заморозки, недостатня кількість опадів, суховії та високі літні температури. Територія лісгоспу за характером рельєфу являє собою рівнинну порізану широкими балками і ярами, які мають значну глибину і круті схили.Район розташування лісгоспу відноситься до числа аграрних районів області з добре розвинутою промисловістю. Провідною галуззю сільського господарства є рослинництво, питома вага якого в структурі валової продукції сільськогосподарського виробництва складає 73%, тваринництво - 27%. Перевага надається вирощуванню зернових культур - озима пшениця, ячмінь. соя, кукурудза, та технічних - соняшник та цукровий буряк. ї Переробкою деревини на території лісгоспу займаються дрібні приватні підприємства. Лісгосп не має цеху переробки.Із загального обсягу заготовленої ліквідної і ділової деревини хвойні породи складають відповідно 0,43 тис.м3 (0,03 тис.м3), твердолистяні породи - 4,37 тис.м3 (0,29 тис.м3).Район розташування лісгоспу характеризується добре розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні діяльності лісгоспу є залізниця Знамянка - Одеса, міжнародні автомобільні дороги: Тернопіль - Кіровоград - Знамянка (через Вінницю) та Кіровоград - Платонове (на Кишинів через Любашівку); національні автомобільні дороги: Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв, Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя. Розподіл за лісотаксовими розрядами проведено згідно «Такс на деревину лісових порід, що відпускаються на пні і на живиці. затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 44, проектований розподіл за розрядами такс згідно Податкового Кодексу України від 12.12.2010р. З звязку зі значним збільшенням площі, організацію нових кварталів та зміною їх :г розподіл площі лісгоспу за розрядами такс проведений заново і потребує перерахований розподіл площі за лісотаксовими поясами і розрядами приводиться по карті-схемі. Показники діяльності лісгоспу приведені в таблиці 2.5.1, вказують на невисоку інтенсивність ведення лісового господарства.Перелік та обсяги робіт, які передбачається виконати протягом планового року, на лісових підприємствах розробляються на підставі проекту організації і розвитку лісового господарства, матеріалів безперервного лісовпорядкування та довгострокових програм розвитку лісового господарства. Обсяги деяких видів робіт розчленовані на окремі операції, а також деталізовані окремі обєми сортиментів (ділових, дров, хворосту, хмизу), які планується заготовити із загальної маси окремих видів рубок, повязаних із веденням лісового господарства. Це робиться для того, щоб можна було використати норми виробітку для розрахунків потреби робітників і заробітної плати на виконання комплексу робіт по штучному лісопоновленню та лісорозведенню, відведенню лісосік під рубки, заготівлі сортиментів. Діленням площі рубок на площу одного виділу отримали кількість виділів, в яких планується відвести ділянки під рубки. Підбираємо параметри ділянки для рубок (дві сторони ділянки) перемноживши які ми отримуємо площу одного виділу в га.Кошторис витрат на виробництво складається на основі таких розрахунків: - основної і додаткової заробітної плати робітників зайняти у виконанні цих робіт з відрахуванням на соціальні потреби; В залежності від обсягу і

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальні відомості про лісогосподарське підприємство, природні та економічні умови району діяльності.

1.1«Підпорядкування та місцезнаходження підприємства»

1.2«Природні умови розташування підприємства»

1.3 «Економічна характеристика району та підприємства»

1.3.1 Основні галузі народного господарства в районі розташування лісгоспу

1.3.2 Обсяги заготівлі деревини та її реалізація

Вывод
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?