Розробка веб-ресурсу з використанням технології асинхронного обміну даних (AJAX) - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 145
Переваги технології асинхронного обміну даних (AJAX), огляд створених на її основі Інтернет-проектів. Алгоритм роботи веб-ресурсу, що надає можливість обміну повідомленнями між користувачами за допомогою AJAX-технології. Програмна реалізація веб-додатку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
.3 Складові частини обєкту проектування 1.4 Підхід до побудови користувацького інтерфейсу обєкту проектування2.2 Інтернет-проекти на основі AJAX-технології3.2 Побудова дерева цілей 3.3 Побудова дерева завдань4.1 Модель роботи веб додатку на Ajax 4.2 Використання бази даних5.1 Формулювання вимог апаратного рішення5.6 Доцільний варіант апаратного забезпечення6.1 Структура роботи веб-додатку 6.2 Програмна реалізація веб-додатку 6.2.2 Структура таблиць бази даних7.1 Розрахунок витрат на розробку та впровадження проектного рішення 7.2 Визначення комплексного показника якостіНа сьогоднішній день сучасне уявлення про Інтернет значно змінилося із тих пір, коли почала широко розвиватись сфера інформаційних технологій. На сьогоднішній день розвиток всесвітньої мережі Інтернет набув великих змін, які у свою чергу дають змогу будувати принципово нові уявлення про Інтернет-технології та їх застосування. На основі Ajax зараз будуються практично всі Інтернет сайти, мало не в кожному веб-проекті зустрічаються принципи асинхронності передачі даних у звязку з тим, що це вирішує і впливає на розвиток потужних ресурсів та їх застосування. Суть цього полягає в тому, що користувач продовжує роботу із веб-ресурсом надсилаючи дані і запити на веб сервер без перевантаження сторінки у вікні браузера, в той час як при класичній моделі обміну даних без використання AJAX технології відбувається перевантаження веб сторінки при відправці чи оновленні даних отриманих у результаті взаємодії веб сервера та клієнта. Технологія яка досить недавно почала впроваджуватись та використовуватись досить проста у програмуванні, програмістам дається можливість використовувати готові рішення у вигляді фреймворка, тобто бібліотеки функцій, і це значно спрощує використання коду та дає змогу писати простий та зрозумілий для програміста програмний код.Обєктом мого проектування є інформаційна система обміну даних між користувачами в мережі Інтернет на основі асинхронного обміну даних веб-застосунку, тобто технології AJAX.До появи технології AJAX, веб сайти були досить динамічними та потужними, але користувач зміг відправляти дані на веб сервер лише із перевантаженням веб сторінки на якій він знаходився, це викликало певні незручності у користуванні тому технологія AJAX дала змогу відсилати дані без перевантаження сторінки і користувач далі продовжував роботу не зважаючи на відправлені запити. Користувачі що раніше пройшли реєстрацію мають змогу виконати процес автентифікації у системі тому, що їх облікові дані вже існують та їх потрібно лише перевірити на правдивість, в іншому випадку всі користувачі для доступу до належного їм контенту повинні пройти процес реєстрації оскільки у базі даних немає їхніх облікових даних. Робота цієї частини вебсайту буде виконуватись у фоновому режимі у той час користувач буде продовжувати роботу із вебсайтом коли дані будуть передаватись на веб сервер без перевантаження сторінки з якою працює користувач у системі. Основна функція цієї структури проектування це відправка даних певному адресату у системі, тобто користувач відправляє повідомлення іншому користувачеві у системі. Модуль профільної частини користувача працює у фоновому режимі і теж використовує технологію Ajax що дозволяє бачити прихід нових користувачів на веб сайті і ідентифікатори стану повідомлень що приходять адресату та бачити статуси користувачі на сайті.Інформаційна система обміну інформацією це сукупність різноманітних web-технологій що дозволяють оперувати значними обсягами даних використовуючи при цьому зручний інтерфейс для користувачів. У результаті загальної оцінки сучасного стану щодо публікацій по темі дипломного проекту, усі веб ресурси надали актуальну і достовірну інформацію сьогодення, зокрема інформація постійно оновлювалась останніми роками,що свідчить про активне використання ресурсів по даній темі дипломного проекту та актуальність цієї теми. Для оцінки актуальності даної теми було здійснено пошук веб ресурсів які активно впроваджують та використовують Ajax підхід у своєму проектуванні. AJAX підхід до розробки призначених для користувача інтерфейсів комбінує кілька основних методів і прийомів: · Використання DHTML для динамічної зміни змісту сторінки; Використання цих підходів дозволяє створювати набагато зручніші веб-інтерфейси користувача на тих сторінках сайтів, де необхідна активна взаємодія з користувачем.Обмін інформацією має здійснюватись між користувачами Інтернет сайту, тобто мають існувати певні діалоги за допомогою яких буде взаємодія між користувачами веб ресурсу. На цьому етапі проектування система обміну інформації буде представлятися як діалогова система обміну повідомленнями між користувачами, саме діалогова тому що реалізація обміну повідомлень має бути у вигляді діалогів як для прикладу у соціальній мережі “Вконтакте”. Відповідно це буде основним вибором для збереження всіх повідомлень у системі для кожного користувача конкретно. Профільна частина користувача дає можливість санкціонованого доступу до системи, тобто лише пі

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЄКТУ ПРОЕКТУВАННЯ

1.1 Постановка завдання

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?