Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 111
Інтерфейсна форма "Реалізація товарів та збитки". Облік реалізації продукції підприємством. Інформаційне забезпечення. Схема даних БД "Реалізація товарів". Аналіз даних засобами табличного процесору Excel. Оформлення засобами текстового редактору Word.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Задача - організувати облік і спостереження за реалізацією продукції згідно з її обсягами виробленя, розрахунок збитків по нереалізованих товарах. Засобами інтегрованого пакету прикладних програм MS Office розробити прикладне програмне забезпечення для означеної предметної галузі і задачі. Рішення задачі автоматизованим способом забезпечить можливість оперативної обробки інформації для обліку і спостереження за реалізацією продукції за відповідний проміжок часу (місяць).Дані про виробництво готової продукції, а саме - найменування товару; одиниця виміру; собівартості одиниці продукції(ціна закупівлі за одиницю); кількість; дата виготовлення. Перша таблиця бази даних "Виробники" має такий вид: Таблиця 1Таблиці БД містять набір даних по конкретній темі, наприклад Постачальникі. Використання окремої таблиці для кожної теми означає, що відповідні дані збережені тільки один раз, що робить базу даних більш ефективної і знижує число помилок при введенні даних. У таблицях дані розподіляються по стовпцях (які називають полями) і рядкам (які називають записами) [5, c.38]. Наприклад, кожне поле в таблиці "Виробники" містить дані одного типу для виробника, такі як назва виробника, код виробника. Кожен запис у таблиці містить повні зведення про виробників, такі як, адреса виробника.

План
Зміст

1. Предметна галузь

2. Задача

3. Інформаційне забезпечення

4. Опис вихідної інформації

5. Описание информационно-логической модели

6. Схема БД "Реалізація товарів"

7. Вихідні документи

Проведемо аналіз даних засобами табличного процесору Excel1

Оформлення засобами текстового редактору Word.

Список використаної літератури

1.

Предметна галузь

Облік реалізації продукції підприємством

2. Задача

Список литературы
Головна інтерфейсна форма "Реалізація товарів та збитки" наведена на рис 3.

IMG_b0d97127-0421-4413-bf35-9ac22f90b402

Рис.3. Головна інтерфейсна форма "Реалізація товарів та збитки"

Звіт "Прибутки чи збитки реалізації", наведена на наступному рисунку (рис.4)

IMG_d6629e2b-461f-4326-b8e7-fb621a076ed1

Рис.4. Звіт " Прибутки чи збитки реалізації "

Запит " Прибутки чи збитки реалізації" (у режимі конструктора з розрахунковими полями) для складання звіту " Прибутки чи збитки реалізації " і листів-повідомлень виробникам збиткового товару представлений на рис.5. Ций ж запит, але в режимі таблиці представлений на рис.6.

IMG_65c4f6cd-5e87-4df4-8ac1-820b892fa8b8

Рис.5. Запит "Прибутки чи збитки реалізації" у режимі конструктора.

IMG_149846da-f51c-4e49-b3c7-f38e45b45d1a

Рис.6. Запит " Прибутки чи збитки реалізації " у режимі таблиці.

Проведемо аналіз даних засобами табличного процесору Excel

Визначимо обсяг даних, з яким буде потрібно працювати: 1) уся таблиця, запит або всі дані форми звіту; 2) тільки деякі записи.

Виконаємо одне з наступних дій.

1. У вікні бази даних Microsoft Access виберемо запит, з яким потрібно працювати в Microsoft Excel.

2. У меню Сервіс укажемо на пункт Звязки з Office і виберемо команду Аналіз у Microsoft Excel.

Запит Microsoft Access буде збережений у виді книги Microsoft Excel (файл із розширенням XLS), що потім буде відкрита в Microsoft Excel.

IMG_e75ef111-ae97-4954-8d01-f5b4b1acfc79

Застосувавши Автофільтр з умовою по полю Прибутки (збитки), "меньше 0" одержимо такий вид запиту "Понесені збитки":

IMG_fe9869ef-8c41-407a-b9b3-f1b66a253d26 Рис.11. Понесені збитки

Побудуємо діаграму, що показуе дані по збиткових товарах (рис.12).

IMG_98c1e6f7-79f4-4161-b198-c467bea5978f

Рис 12. Графічний аналіз даних по збиткових товарах.

Таким чином ми здійснили аналіз даних засобами табличного процесору Excel.

Оформлення засобами текстового редактору Word

Оформимо засобами текстового редактору Word листи-повідомлення постачальникам збиткового товару про можливе тимчасове припинення його закупівлі, та вкажемо збитки та кількість нереалізованого товару.

Проведемо злиття (рис.13)

IMG_aa3a0787-6c9d-4622-8da6-069b3ee589f5

Рис.13. Злиття з документами Microsoft Word.

При цьому Word утворіть стільки листів - повідомлень, скільки постачальників поставили збитковий товар. Приклад листа-повідомлення наведено нижче.

Товар: Икра червона

Шановні керівники фірмі ВАТ КІТ

Ви повідомляєтесь про те, що ваш товар в кількості 170 банок приніс збитки в розмірі -488 грн., так як він був не весь проданий.

15.11.2008 г.

Список використаної літератури

1. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. - СПБ.: Питер, 1997.

2. "Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности" под ред. Титоренко Г.А., М.: Финстатинформ, 1997.

3. Керри Н. Праг, Мишель Р. Ирвин. ACCESS для WINDOWS. -К: Диалектика, 1996.

4. Роб Крамм. Программирование в ACCESS. -К: Диалектика, 1995.

5. Справка Microsoft Access 2002.//Корпорация Microsoft (Microsoft Corporation), - 2001.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?