Розробка гнучкої системи автоматизації відстеження дзвінків з мобільних телефонів - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 154
Delphi як візуальне середовище розробки програмного забезпечення. Створення автоматизованої системи відстеження дзвінків з мобільних телефонів працівниками правоохоронних органів. Основи технології ACTIVEX DATA OBJECTS. Функціональні можливості системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.4 Мета й призначення2.3 Візуальне конструювання форм 2.4 Інтегроване середовище розробки ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ACTIVEX DATA OBJECTS (ADO) 3.1 Огляд технології ADO4.3.1 Структура багатоланкового додатку в Delphi4.3.3 Сервер додатківМеханізм віддаленого доступу до даних DATASNAP 4.4.1 Компонент TDCOMCONNECTION5.1 Предметна область і задачі, покладені на гнучку систему автоматизації 5.2 Архітектура побудови проектованої системи5.6.1 Логіко - функціональна схема клієнтського додатку6.1 Визначення витрат на створення програмного продукту7.1 Аналіз небезпечних й шкідливих виробничих факторівРозроблена система пройшла апробацію в експертно-криміналістичному відділі Криворізького міського управління УМВС України в Дніпропетровській області.Підставою для розробки є наказ № 73С-01 від 29 жовтня 2009 р. по Криворізькому інституту КУЕІТУ.Додатковою вимогою є встановлення пакету MS Excel, який необхідний для формування вхідних документів системи та наявність встановленого сервера баз даних MS SQL Server 2000, на якому буде розгорнута база даних для зберігання необхідної інформації для роботи даної системи. Вхідною інформацією для розробленої системи є данні про особистість (П.І.Б, адреса реєстрації, адреса проживання, наявність автотранспорту, судимості), а також файл формату xls, в якому міститься дані про здійснені дзвінки з мобільних телефонів. · Server.exe - - виконавчий файл - сервер додатків, який може бути розташований на будь-якому компютері, що підключений до локальної мережі; · PHONEINFO_Data.MDF - файл, що містить таблиці баз даних, і який може бути розташований на будь-якому компютері, де інстальована СУБД MS SQL Server 2000 і що підключений до локальної мережі; Призначення гнучкої системи автоматизації відстеження дзвінків з мобільних телефонів працівниками правоохоронних органів полягає в оперативній обробці великої кількості вхідної інформації та ведені обліку дзвінків з мобільних телефонів правопорушниками.А користувачу доведеться навчитися користуватися цим інтерпретатором (завантажувати в нього програму, давати команду на виконання), а також навчитися користуватися самою програмою. У такий спосіб ADO забезпечує послідовний, високопродуктивний доступ до даних, із якими можливо створювати клієнтські програми для роботи з БД або бізнес-обєкти середнього рівня, що використовують додатки, інструментарій, мова або, навіть, Інтернет-переглядач (Internet Explorer). Компоненти OLE DB складаються з провайдерів даних (data providers), що представляють свої дані, споживачів даних (data consumers), що використовують дані, і сервісних компонентів (service components), що обробляють і транспортують дані (наприклад, процесор запитів і механізм курсорів). Будь-який додаток, що використовує ADO, побічно використовує OLE DB інтерфейси через обєкти ADO. Це може бути як запит, у результаті якого повертаються дані і бази (наприклад, SELECT), так і запит не повертає даних (наприклад, INSERT).Як бути, якщо необхідно створити додаток, що може з однаковим успіхом працювати як у локальній мережі, так і на віддаленому компютері. Очевидно, що в цьому випадку модель доступу до даних повинна бути розширена, оскільки наявність великої кількості віддалених клієнтів робить традиційні схеми створення додатків БД малоефективними. Здавалося б, з цим завданням цілком може впоратися і додатки клієнт / сервер. ПЗ проміжного шару називається сервером додатків, приймає запити клієнтів, обробляє їх відповідно до запрограмованими правилами бізнес-логіки, при необхідності перетворить у форму, зручну для сервера БД і відправляє сервера. Таким чином, багатоланкової додаток БД складається з "тонких" клієнтських додатків, що забезпечують лише передачу, подання, редагування та найпростішу обробку даних; одного або декількох ланок ПЗ проміжного шару (сервер додатків), які можуть функціонувати як на одному компютері, так і беруть участь люди - в локальній мережі; сервера БД (Oralce, Sybase, MS SQL, INTERBASE і т. д.), що підтримує функціонування бази даних і обробного запити.Як говорилося вище, в Delphi доцільно розробляти клієнтську частину триланкового програми, ПЗ проміжного шару - сервер додатків. Для доступу до даних застосовується одна з чотирьох технологій, реалізованих в Delphi. Для передачі даних між сервером додатків та клієнтами використовується інтерфейс APPSERVER, що надається віддаленим модулем даних сервера додатків. Цей інтерфейс використовують компоненти-провайдери TDATASETPROVIDER на стороні сервера і компоненти TCLIENTDATASET на стороні клієнта. Розміщені на ньому компоненти зєднань, транзакцій і компоненти, інкапсулюючих набори даних, забезпечують триланкового додаток звязком з сервером БД.Імя компютера задається властивістю property COMPUTERNAME: string; При виборі сервера також автоматично заповнюється властивість property SERVERGUID: string; містить програмний ідентифікатор обєкта СОМ, що забезпечує шифрування / дешифрування даних в каналі, і властивість property INTERCEPTGUID: string; Наприклад, якщо файл HTTPSRVR.dll роз

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

1.1 Найменування та галузь використання

1.2 Підстава для створення

Список литературы
ВСТУП

У повсякденному житті людина постійно стикається з величезними потоками інформації, які підчас обробити без сторонньої допомоги не представляється можливим.

Для розвязання задач обробки великих обсягів інформації широко використовуються бази даних (БД). База даних - це іменована сукупність даних, які відображають стан обєктів і відносин між ними в розглянутої предметної області. Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції БД: дані повинні бути укладені до бази з метою адекватного відображення змінюючогося реального світу і задоволення інформаційних потреб користувачів.

Метою дипломної роботи є створення гнучкої системи автоматизації відстеження дзвінків з мобільних телефонів. Для реалізації поставленої мети було зручніше всього створити незалежну програму у вигляді exe-файлу, що працює з-під Windows, з інтерфейсом максимально пристосованого для зручної роботи, що не потребує ніяких додаткових знань, а також, для забезпечення безпечного доступу до бази даних, створити сервер додатків.

Реалізація даної задачі проводиться у системі програмування Delphi 7 з використанням технологій ADO та DATASNAP.

Delphi являє собою середовище програмування, яка призначена для створення компютерних програм. Для забезпечення більш легкого і швидкого створення діючих програм Delphi включає до складу візуальне середовище програмування IDE (Integrated Development Environment). IDE служить для організації взаємодії з програмістом і містить безліч, створених розробниками, компонентів і, практично готових до використання, заготовок. Також Delphi має розвинені можливості по створенню призначеного для користувача інтерфейсу, широкий набір функцій, методів і властивостей для вирішення прикладних розрахунково-обчислювальних завдань.

Для спрощення доступу та обробки, дані повинні бути систематизовані і впорядковані в таблиці даних. Для управління систематизованими даними необхідна система управління базами даних (СУБД).

У даній дипломній роботі використовується СУБД MS SQL Server2000. Microsoft SQL Server - система управління реляційними базами даних, розроблена корпорацією Microsoft.

Microsoft SQL Server в якості мови запитів використовує версію SQL, що отримала назву Transact-SQL (скорочено T-SQL), яка є реалізацією SQL-92 (стандарт ISO для SQL) з множинними розширеннями. T-SQL дозволяє використовувати додатковий синтаксис для збережених процедур і забезпечує підтримку транзакцій (взаємодія бази даних з керуючим додатком). Microsoft SQL Server також підтримує Open Database Connectivity (ODBC) - інтерфейс взаємодії додатків з СУБД.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?