Розробка гнучкої системи автоматизації обліку імунобіологічних препаратів - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 140
Види інформаційних систем. Програмна реалізація гнучкої системи для автоматизованої реєстрації та обліку руху імунобіологічних препаратів в середовищі Delphi 6.0 з використанням технології доступу до баз даних ADO. Розрахунок витрат на розробку програми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.4 Мета й призначення2.2 База даних як складова частина інформаційної системи 2.2.1 Моделі представлення даних 2.2.2 Реляційний спосіб доступу до даних ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ACTIVEX DATA OBJECTS (ADO) 3.1 Огляд технології ADO.1 Предметна область і задачі, покладені на гнучку систему автоматизації5.1 Визначення витрат на створення програмного продукту6.1 Аналіз шкідливих і небезпечних факторів в Міська клінічна лікарня №2 6.2 Фізичні й психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори при роботі на компютері й заходи по їх знищенню 6.2.1 Електромагнітне випромінювання 6.3 Організаційні і технічні заходи по зменшенню рівня шкідливих виробничих чинників 6.3.1 Захист від електромагнітних випромінюваньТому у любій організації, як великій, так і малій, виникає проблема такої організації управління даними, яка забезпечила б найбільш ефективну роботу. Деякі організації використовують для цього шафи з папками, але більшість надають перевагу компютеризованим засобам - базам даних, які дозволяють ефективно зберігати, структурувати і систематизувати великі обєми даних. І вже сьогодні без баз даних неможливо уявити роботу більшості фінансових, промислових, торгових та інших організацій. Реалізація даної задачі проводиться у системі програмування Delphi 6, яка володіє великими можливостями по створенню додатків баз даних, необхідним набором драйверів для доступу до самих відомих форматів баз даних, зручними і розвиненими засобами для доступу до інформації, що розташована як на локальному диску, так і на віддаленому сервері, а також великою колекцією візуальних компонентів для побудування вікон, які відображаються на екрані Система Delphi дозволяє швидко і ефективно розробляти найрізноманітніші додатки, включаючи і додатки для роботи з базами даних.Найменування розробки: Гнучка система автоматизації обліку імунобіологічних препаратів. Система пройшла практичну апробацію і може бути впроваджена в КЗ «Міська клінічна лікарня №2».Гнучка система автоматизації була реалізована в середі Delphi 6.0. з використанням технології доступу до файлів баз даних ADO. Система може використовуватися як в локальному, так і в мереженому варіанті. · baza.mdb - файл, що містить таблиці баз даних, і який може бути розташований на будь-якому компютері, що підключений до локальної мережі; help.hlp - довідковий файл системи. Метою даної дипломної роботи було створення програми, яка зможе автоматизувати процес обліку імунопрофілактики дітей та підлітків. Система була реалізована з використанням технології доступу до баз даних ADO.Локальність передбачає розташування всього програмного забезпечення і даних на одному ізольованому компютері, а розподіленість означає розташування системи на мережі компютерів з певною стратегією рознесення даних. Адміністрацію цікавлять дані про кваліфікацію, професійний рівень і досвід роботи, профспілки використовують відомості соціально-побутового характеру, а бухгалтерія оброблює ті дані, що потрібні для нарахувань заробітної плати та підрахунку податків, інших нарахувань та відрахувань. Якщо для зберігання даних застосувати технологію ФС, то можливі два крайні варіанти: а)незалежні один від одного файли, відсортовані згідно з потребами того чи іншого користувача, передбачають значну надлишковість даних; б)всі дані знаходяться у одному файлі, відсортованому так, як потрібно одному з користувачів (наприклад, адміністрації) - надлишковість при цьому практично відсутня, але зручно працювати тільки одному з користувачів. Аналогічно і користувачу при підвищенні ступеня незалежності даних треба менше задавати (і знати) "процедурної" інформації щодо доступу до даних. Специфікація подібних умов, що накладаються на дані і відслідковуються при будь-яких їх оновленнях, покладаються на спеціальну службу Адміністратора бази даних (АБД), а системи управління базами даних (СУБД) надають інструментальні засоби, які забезпечують службі АБД можливість виконання її функцій.Для кожного обєкту користувачем програми обираються наступні дані із сформованих заздалегідь довідників: · Тип (категорія обєкту). for i:=1 to 20 do begin try if reg.OPENKEY("\software\vak\password",false) then if i=1 then begin log[1]:="admin"; COMBOBOX1.Items.Add(log[1]); //якщо це перший за номером користувач, його логін "admin" end else log[i]:=reg.READSTRING("log" inttostr(i)); //інакше логін зчитується із відповідного ключа реєстру pas[i]:=reg.READSTRING("pas" inttostr(i)); begin fl:=false; //ознака того, що пароль введений невірно for i:=1 to 20 do begin if (Edit1.Text=pas[i]) and (COMBOBOX1.Text=log[i]) //якщо відповідні логін та пароль співпадають з тими, що введені користувачем then fl:=true; //ознака того, що пароль введений вірно end; begin w:=createoleobject("word.application"); //створення обєкту Word w.documents.add; //додавання документу w.activewindow.activepane.view.zoom.percentage:=100; //масштаб відображення вікна документу - 100% mysection:=w.activedocument.range.sections

План
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/пНайменування етапів дипломної роботиТермін виконання етапів роботиПримітки

1.Отримання завдання на дипломну роботу31.10.07

2.Огляд існуючих рішень20.02.08

3.Обґрунтування вибраного рішення03.03.08

4.Програмна частина (постановка задачі, створення програмного забезпечення, опис алгоритму рішення задачі, проектування та опис інтерфейсу користувача, опис програми)30.04.08

5.Оформлення пояснювальної записки15.05.08

6.Оформлення графічної документації25.05.08

7.Оформлення електронних додатків до диплому27.05.08

8.Представлення дипломної роботи до захисту01.06.08Студент-дипломник _________________

(підпис)

Керівник роботи _________________

(підпис)

АНОТАЦІЯ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?