Розробка гірничної шахти - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 46
Вибір засобу виймання порід й прохідницького обладнання. Навантаження гірничої маси. Розрахунок металевого аркового податливого кріплення за зміщенням порід. Визначення змінної швидкості проведення виробки прохідницьким комбайном збирального типу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розміри поперечного перерізу гірничих виробок у просвіті залежать від її призначення і визначаються, виходячи з габаритів рухомого складу та наявного у виробленні обладнання, забезпечення пропуску необхідної кількості повітря, зазорів між виступаючими частинами рухомого складу і кріпленням, передбачені Правилами безпеки, числа прокладаються у виробленні рейкових шляхів і способу пересування людей. У нашому випадку ми проектуємо виробку з монорейковим видом транспорту, та телескопічний стрічковий конвеєр,тому відповідно до Правил безпеки при геологорозвідувальних роботах, мінімальна величина проходу для людей 0,7 м, мінімальна величина зазору тих . боку 0,4 м. Обираємо форму поперечного перетину, матеріал і тип кріплення в залежності від фізико-механічних властивостей порід (породи покрівлі міцністю f = 4, та підошви f = 8), терміну служби виробки 2 роки. За габаритами обраного транспортного обладнання (при експлуатації - монорейковим видом транспорту, та телескопічним стрічковим конвеєром) і необхідними по Правилам Безпеки зазорами визначаємо необхідну ширину виробки в світлі на рівні верхньої кромки транспортного обладнання : Bmin = b (1800 - ho - h")*ctg а,м (1.1) де Bmin - мінімальна необхідна ширина виробки, мм ; Вибір засобу виймання порід залежить від декількох факторів, а саме : коефіцієнта міцності порід, по яким буде проводитись виробка ; площі поперечного перетину виробки ; кута нахилу виробки ; переваг та недоліків усіх способів.Так як при проведенні виробки використовується високопродуктивне прохідницьке обладнання, а саме комбайн КСП-42, то приймаємо послідовну схему організації робіт. Четверта зміна виділяється на ремонт і підготовку обладнання, доставку матеріалів. Для забезпечення нормальної роботи обладнання щодобово у ремонтну (1 ) зміну виконується огляд та ремонт усіх машин і механізмів, що знаходяться у вибої. У останні зміни ланки прохідників виконують роботи по проведенню виробки (виймання гірничої маси , встановлення кріплення , устрій водовідливної канавки ) ; гірничоробочі займаються доставкою матеріалів , зачисткою виробки. Методику розрахунку працемісткості робіт при проведенні гірничої виробки комбайном КСП-42 зі швидкістю 2,2 м/зміну зводимо у таблицю.Вартість 1 м гірничої виробки за прямими вибійними витратами визначається за формулою : Сп.н. См Са Се (3.1) де Сз.п.-витрати на зарплату робітникам, грв (визначається згідно з таблицею3.1) ; См - витрати на матеріали, грн (визначається згідно з таблицею 3.2) ; Се - витрати на спожиту електроенергію, грн.(визначається згідно з таблицею 3.4). Остаточно величина Сп.н. визначається згідно з таблицею 3.5 з урахуванням усіх витрат при просуванні вибою за зміну на 2,5 м та при місячній швидкості проходження виробки 189 м/місяць.У ході виконання даної роботи мною було розглянуто питання проведення дільничного вентиляційного штреку. При проведенні виробки застосовувалось наступне обладнання : прохідницький комбайн КСП-42, перевантажувач ППЛ-1К та стрічковий конвеєр 1ЛТП-800 . Для провітрювання виробки в процесі проведення був застосований вентилятор місцевого провітрювання ВМЭВО 8А. В процесі виконання курсового проекту, я зрозумів, що для досягнення високих показників при проведенні виробки необхідно мати високоякісну прохідницьку техніку, вкладати кошти у переоснащення шахт, застосовувати новітні методи в області проходження, кріплення , а також мати висококваліфікований трудовий колектив, який буде зацікавлений у результатах своєї праці.Необхідними умовами досягнення високої швидкості проходки гірських виробок є: 1 . Повна механізація основних прохідницьких операцій , в першу чергу виймання гірничої маси комбайном і прибирання породи , що дозволяє значно зменшити тривалість прохідницького циклу.

Вывод
У ході виконання даної роботи мною було розглянуто питання проведення дільничного вентиляційного штреку. Виробка проводиться перетином 13,8 м2 в світлі з шагом встановлення рам 1 м , довжиною 1750 м на глибині 700 м.

При проведенні розрахунків, з урахуванням усіх початкових параметрів, була отримана швидкість проведення 2,2 м/зм , що в подальшому склало 166м/міс. При проведенні виробки застосовувалось наступне обладнання : прохідницький комбайн КСП-42, перевантажувач ППЛ-1К та стрічковий конвеєр 1ЛТП-800 . Для провітрювання виробки в процесі проведення був застосований вентилятор місцевого провітрювання ВМЭВО 8А. В процесі виконання курсового проекту, я зрозумів, що для досягнення високих показників при проведенні виробки необхідно мати високоякісну прохідницьку техніку, вкладати кошти у переоснащення шахт, застосовувати новітні методи в області проходження, кріплення , а також мати висококваліфікований трудовий колектив, який буде зацікавлений у результатах своєї праці.Необхідними умовами досягнення високої швидкості проходки гірських виробок є: 1 . Повна механізація основних прохідницьких операцій , в першу чергу виймання гірничої маси комбайном і прибирання породи , що дозволяє значно зменшити тривалість прохідницького циклу.

2 . Застосування найбільш досконалого прохідницького устаткування і повне його використання. Число прохідників і машин має бути максимально можливим , але таким , щоб не заважало роботі .

3 . Чітка , добре продумана у всіх деталях організація робіт в прохідницької бригаді . Критерієм ефективності будь-якої схеми організації прохідницьких робіт при цьому є найбільш висока продуктивність праці робітників , безпеку праці і зниження вартості витрат на проходку 1 пог. м виробки.

Список литературы
1. Унифицированные типовые сечения горных выработок. - К. - Будівельник. - 1971.

2. Гузеев А.Г., Гудзь А.Г., Пономаренко А.К. Технология строительства горных предприятий К.: Высшая школа. Главное издательство, 1986. - 392 с.

3. Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу : "" Технология и механизация строительства горных предприятий "" (для студентов специальности 0202) / Сост. А.К. Пономаренко , - Донецк : ДПИ. 1987. - 28 с.

4. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт. - К.: Основа. 1994. - 311 с.

5. Рудничная вентиляция : Справочник : Н.Ф. Гращенков, А.Э. Петросян, М.А.Фролов и др. ; Под ред. К.В. Ушакова. 2-е изд, перераб и доп. - М.Недра 1990, - 440 с.

6. Смирняков В.В., Вихарев В.И., Очкуров В.И. Технология строительства горных предприятий. - М.: Недра. 1989. - 573 с.

7. Машины и оборудование для угольных шахт : Справочник. / Под редакцией В.Н. Хорина - М.: Недра , 1987. - 424 с.

8. Методичні вказівки з оформлення і захисту студентських робіт (для студентів усіх спеціальностей та форм навчання) / Укл. О.О.Ісаєнков, Я.О. Ляшок. - Красноармійськ : КФ Дон НТУ, 2003 - 54 с.

9. Методичні вказівки до проведення практичних та самостійних робіт з курсу : “Будівництво гірничих підприємств ” (для студентів гірничих спеціальностей) / Укл. Бачурін Л.Л., Ісаєнков О.О., Присяжний Д.М. - Красноармійськ . КФДОН НТУ, 2000. - 53 с.

10. Правила безпеки у вугільних та сланцевих шахтах. - К.: Основа. 1996. - 311 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?